A  A 
Share
Drie milieuvergunningsaanvragen klasse 1 – Danone, Danone Hombourg Recolte, Graham Packaging Belgium (28/01/2013)
Het college van burgemeester en schepenen deelt mee dat door de drie bovenstaande bedrijven een milieuvergunningsaanvraag klasse 1 is ingediend voor het verder uitbaten en het veranderen van de inrichting. De huidige milieuvergunningen voor deze bedrijven eindigen immers in december van dit jaar.

Danone nv produceert drinkyoghurt en zorgt voor de distributie van de zuivelproducten. Graham Packaging Belgium bvba is de producent van plastic potjes voor het naastliggende Danone. Danone Hombourg Recolte nv verzorgt de melkophaling en melkreceptie voor het naastliggende Danone.
Openbaar onderzoek infovergadering
De openbare onderzoeken voor de milieuvergunningsaanvragen lopen van 28 januari 2013 tot en met 26 februari 2013. De aanvragen liggen gedurende deze periode ter inzage van het publiek bij de milieudienst van de gemeente Rotselaar (Provinciebaan 20, 3110 Rotselaar) tijdens de openingsuren.
De milieuvergunningsaanvraag van Danone nv zal toegelicht worden in een infovergadering op woensdag 6 februari 2013 om 20u in het vrijetijdscentrum De Mena, Provinciebaan 2, 3110 Rotselaar. Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen bezwaren en opmerkingen aan het college van burgemeester en schepenen schriftelijk worden gericht en mondeling worden meegedeeld aan de burgemeester of een door hem aangewezen ambtenaar (postadres Provinciebaan 20, 3110 Rotselaar).

Verdere verloop procedure
De gemeente Rotselaar organiseert het openbaar onderzoek en de infovergadering. Eventuele opmerkingen/bezwaren van de inwoners worden samen met het advies van de gemeente doorgestuurd naar de provincie Vlaams-Brabant. Zij zullen deze opmerkingen/bezwaren en de adviezen behandelen in de Provinciale Milieuvergunningscommissie. Deze commissie bestaat uit Vlaamse administraties, provincie en de gemeente met raadgevende stem. Ze adviseert de bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant bij milieuvergunningsdossiers klasse 1 en beroepen klasse 2. Rekening houdend met dit advies zal de bestendige deputatie de uiteindelijke beslissing nemen over de milieuvergunningsaanvragen.

De drie bedrijven

De drie bedrijven met hun maatschappelijke zetels:

  • Danone nv, Jules Cockxlaan 6,1160 Brussel
  • Danone Hombourg Recolte nv, Steenweg Asse 183, 1540 Herne
  • Graham Packaging Belgium bvba, Melkerijstraat 3, 3110 Rotselaar

De drie bedrijven met hun exploitatieadres:

  • Danone nv, Stationsstraat 170, 3110 Rotselaar
  • Danone Hombourg Recolte nv, Stationsstraat, 3110 Rotselaar (tussen spoorweg en bedrijventerrein Den Teugel)
  • Graham Packaging bvba, Melkerijstraat 3, 3110 Rotselaar
Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be