A  A 
Share
Open-milieuraad: Bomen buiten het bos (presentatie online) (06/03/2013)
De milieuadviesraad Rotselaar organiseert op 6 maart een infoavond over ‘bomen buiten het bos’. Een spreker van CVN (Centrum voor Natuur- en Milieueducatie) zal je wegwijs maken in deze materie.
Wat is het juridisch statuut van bomen die zich niet in bosverband bevinden? Wat is de precieze taak van de gemeente hierin?
In deze ‘open-milieuraad’ wordt de wetgeving (Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het Natuurdecreet en het Landschapszorgdecreet) overlopen m.b.t. het onderhoud, aanplanten, rooien enz. van particuliere en openbare bomen. Interessant voor iedereen die een boom heeft!

Praktische informatie

Wanneer:
6 maart 2013 van 20u tot 21u
Waar: Vrijetijdscentrum 'de Mena', Provinciebaan 2, 3110 Rotselaar
Meer informatie: dienst milieu, 016 61 63 49 of
Toegang is gratis

Een organisatie van de milieuraad i.s.m. de dienst milieu en het centrum voor natuur- en milieueducatie (CVN)

Presentatie van deze infosessie
De presentatie van deze infoavond kan u hier downloaden, met dank aan Paul Stryckers van CVN (
www.c-v-n.be ):  presentatie infosessie 'bomen buiten het bos'
Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be