A  A 
Share
Nieuwe regels voor bedrijven over pmd-inzameling en afvalcontract vanaf 1 juli 2013 (12/06/2013)

Je gemeente organiseert de inzameling van huishoudelijk afval. Ook bedrijven met afval dat naar aard, samenstelling en hoeveelheid vergelijkbaar is met huishoudelijk afval, kunnen hun afval meegeven met de inzamelrondes voor huishoudelijk afval.

Sinds 1 juni 2012 is het Vlarema – Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen – van kracht. Volgens dit reglement zijn bedrijven verplicht om vanaf 1 juli 2013 hun pmd-afval selectief in te zamelen en met hun afvalinzamelaar een afvalcontract af te sluiten.

Het afvalcontract is niet nodig indien aan volgende voorwaarden voldaan is: 
-  EcoWerf haalt je restafval op tijdens de huis-aan-huis-inzameling (volgens de afvalkalender)
én
-  je geeft per inzamelronde een maximaal volume mee van 240 liter. 

Let wel op, de verplichting om pmd-afval afzonderlijk in te zamelen geldt altijd: in je restafval mag geen pmd aanwezig zijn!

Bedrijven die hun restafval door EcoWerf laten inzamelen in grotere hoeveelheden, kunnen hiervoor een contract afsluiten met EcoWerf. Voor meer info, bel EcoWerf op 0800/97 0 97.

Meer info over de sorteerplicht voor bedrijven en het Vlarema vind je op www.ovam.be/sorteermeer.

Vraag je je af hoe je sorteren op het werk het best aanpakt? Surf dan zeker naar de website www.sorterenophetwerk.be die Fost Plus speciaal hiervoor ontwikkelde! Je vindt er alle nodige info en communicatiemateriaal om aan de slag te gaan.Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be