A  A 
Share
Provinciale subsidies voor superisolerende beglazing worden nog socialer (12/06/2013)

De provincieraad heeft beslist om de subsidies voor de installatie van superisolerende beglazing in bestaande woningen nog socialer te maken.

De provincie keert een aanvullende premie uit, naast de premie van de netwerkbeheerder (voor Rotselaar is dit Eandis - www.eandis.be). Voor inkomens tot 20.000 euro bedraagt de extra premie maximaal 500 euro, voor inkomens tot 50.941 euro gaat dat tot 250 euro. De premies gelden ook voor huurwoningen, daar is de huurprijs bepalende factor voor de hoogte van de premie.

Lees hier meer over de aanvullende premie voor superisolerende beglazing.

 

Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be