A  A 
Share
Gezocht: eigenaars van energiezuinige woningen (14/08/2013)

Voor de campagne 'Ecobouwers Opendeur' is BBL op zoek naar eigenaars van een passiefhuis of lage-energiewoning* om kandidaat-bouwers een rondleiding te geven en hun bouw- en woonervaringen te delen. Ook mensen die volop bezig zijn met een energiezuinige, duurzame verbouwing komen in aanmerking.

Ecobouwers Opendeur is een jaarlijks initiatief van Bond Beter Leefmilieu. Tijdens twee opendeurweekends op 1, 2 & 3 november en op 9, 10 & 11 november brengt BBL kandidaat (ver)bouwers in contact met ervaren en energiebewuste bouwheren. Hiervoor worden eigenaars van energiezuinige en duurzame huizen gezoch die hun woning tijdens één of beide campagneweekends willen openstellen voor bezoekers en hun verhaal willen doen. Hoe groot de groep bezoekers is en wanneer ze langskomen bepaalt de huiseigenaar zelf.

Kandidaat-openstellers kunnen zich inschrijven en vinden meer info op www.ecobouwers.be/opendeur of bij Jurgen Naets (02 282 19 42). Inschrijven kan tot 5 oktober 2013.

* algemeen: warmtevraag van < 60kWh/m²/jaar of een K-peil lager dan 30 voor renovaties en een K-peil lager dan 25 voor nieuwbouw. Voor meer details en selectiecriteria zie www.ecobouwers.be/opendeur.

Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be