A  A 
Share
Vooruitzicht in voortbestaan fruitteelt op de Wijngaardberg (23/09/2013)

Na jaren van rechtsonzekerheid krijgen de fruittelers op de Wijngaardberg in Aarschot en Rotselaar een vooruitzicht op het voortbestaan van hun bedrijven. De gemeenten Rotselaar en Aarschot dienden samen met de landbouworganisaties Boerenbond en Algemeen Boerensyndicaat (ABS) een aanvraag in bij de Vlaamse overheid om een uitvoeringsplan op te maken om het voortbestaan van een tiental familiebedrijven te verzekeren.

De Wijngaardberg strekt zich uit over Aarschot en Rotselaar. Er zijn een tiental fruitfamiliebedrijven actief. In de jaren zeventig werd evenwel bij de opmaak van de gewestplannen beslist om het deel van de berg dat in Rotselaar ligt een bestemming als natuurgebied te geven. Omdat er toen sprake was van de ontwikkeling van motorcrossactiviteiten, werd ervoor gekozen het gebied als natuurgebied in te vullen met de bedoeling deze motorcrossactiviteiten te verhinderen. Dat die bestemming vandaag de landbouwactiviteiten op de helling zet, kon men toen nog niet vermoeden.

Daarom sloegen nu de Boerenbond, het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) en de gemeenten Aarschot en Rotselaar de handen in mekaar en dienden bij de Vlaamse overheid een aanvraag in voor de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk structuurplan voor het hernemen van de landbouwactiviteiten op de Wijngaardberg.

In de huidige bestemming als natuurgebied is de fruitteelt op de Wijngaarden met uitsterven bedreigd. De wet legt immers op dat in het gebied een voorkooprecht natuur en nulbemesting geldt, waardoor de gronden van de huidige generatie landbouwers bij verkoop automatisch omgezet worden in natuurgebied waar totaal geen bemesting meer toegelaten is. De huidige generatie landbouwers mag de grond wel nog verkopen als landbouwgrond aan eigen familie, maar dit slechts 1 keer. Op die manier zal de landbouwbestemming nog hooguit 1 generatie kunnen verdergezet worden.

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt heeft de fruitteelt een kleine ecologische voetafdruk in vergelijking met andere landbouwsectoren. Nulbemesting is economisch onleefbaar, maar de landbouwers op de Wijngaardberg zijn zich zeer bewust van de nood aan milieuvriendelijke middelen en gebruiken enkel producten die erg selectief zijn en bijen en hommels geen schade berokkenen.

Na jaren van rechtsonzekerheid, willen beide gemeenten dat de families in Rotselaar en Aarschot die van de fruitteelt moeten leven, eindelijk duidelijkheid krijgen over het voortbestaan van hun activiteiten en dat de fruitteelt kan verdergezet worden. Het is immers niet alleen een bron van inkomsten voor deze gezinnen, maar ook een milieuverantwoorde vorm van ondernemen die ook de toeristische activiteiten in het Hageland verrijkt.

Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be