A  A 
Share
De huiszwaluw, een graaggeziene zomergast (03/03/2014)
De huiszwaluw, één van de koesterburen van de gemeente Rotselaar, is een trekvogel die overwintert in tropisch Afrika, ten zuiden van de Sahara. Van april tot juni arriveert de huiszwaluw hier vanuit het verre Zuiden.  De tocht van Afrika naar hier is lang en zwaar. Veel huiszwaluwen sterven onderweg. Slechts één op de vier huiszwaluwen overleeft de overtocht. Diegene die overleven keren jaarlijks terug naar het plekje van geboorte en nestelen er zelf. Vooral de mannetjes zijn trouw aan hun geboorteplaats. Broeden doen ze hier, op hun zomerverblijfplaats. In oktober trekken ze dan terug naar warmere oorden.

Een babbelend nonnetje in smoking

De huiszwaluw lijkt met zijn blauwzwarte, glanzende rug en zijn witte onderzijde wel een smoking te dragen. Een zwarte jas met weggesneden voorpanden is trouwens een zwaluwstaart. Wegens hun uiterlijk worden ze ook ‘nonnetje’ genoemd.
De roep van een huiszwaluw is een droog knarsend "prrrrit prrrrit" zonder muzikale tonen. Deze roep herhalen ze meermaals waardoor het wat lijkt op gebabbel.

Samen bouwen en wonen in een kolonie

Huiszwaluwen zijn sociaal. Ze zoeken elkaars gezelschap op en broeden nooit alleen. Het zijn koloniebroeders. Een kolonie bestaat meestal uit 4 of meer nesten. Allemaal zelf gemetseld. De eerste mannetjes palmen de oude nesten in. Bij gebrek aan bestaande nesten bouwen ze op minder dan 2 weken tijd een nieuw nest. Altijd in de buurt van een bestaande kolonie.
Hun nesten bestaan uit modder. Met hun speeksel metselen ze rij na rij de modderbolletjes op elkaar. Modder verzamelen ze langs randen van plassen. Stro of hooi wordt ingezet als ‘betonijzers’.

Daar is de lente!

Huiszwaluwen worden net als boerenzwaluwen de aankondigers van de lente genoemd. Zodra het hier wat warmer is, zijn ook de insecten daar. En niet veel later volgen de zwaluwen, want het zijn echte insectenverdelgers.
Volgens een gezegde komt er regen als de zwaluwen laag vliegen. Ook hier is de verklaring simpel: bij laaghangende wolken vliegen de insecten lager dan bij een stralende hemel. En dus vliegen de zwaluwen ook lager.

Wat kunnen we voor de huiszwaluw doen?

In de eerste plaats is het raadzaam om bestaande huiszwaluwnesten zo lang mogelijk aan de gevel te laten hangen, opdat ze bij terugkomst uit het Zuiden terug naar hun zelfde nest komen.
U kan ook zelf kunstnesten hangen. Informeer hiervoor bij de dienst milieu ( of 016 61 63 49).

Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be