A  A 
Share
Openbaar onderzoek milieuvergunningsaanvraag uitbreiding tankstation Hogeweg 90, Werchter (09/12/2013)

Het college van burgemeester en schepenen deelt mee dat VAN REETH TANKSTATIONS NV, Blokstraat 1 te 3191 Hever een milieuvergunningsaanvraag klasse 1 heeft ingediend voor het exploitatieadres Hogeweg 90 te 3118 Rotselaar-Werchter (kadastraal bekend : afdeling 2, sectie C, perceelnummers 584 B2, 584 C2 en 584 G2) voor het uitbreiden van de inrichting. De hoofdactiviteit van dit bedrijf is het tankstation met carwash.
 
Aanvraag te wijzigen rubrieken:

  • 17.3.4.2°a) vermindering van de opslaghoeveelheid benzine van 35.000 liter naar 20.000 liter
  • 17.3.5.2° a) te schrappen opslag van 6.000 liter petroleum
  • 17.3.6.2° a) uitbreiding van de opslaghoeveelheid diesel van 31.000 liter naar 52.000 liter
  • 17.3.9.3° uitbreiding aantal verdeelslangen van 6 naar 12.

 Het openbaar onderzoek voor de milieuvergunningsaanvraag loopt gedurende de periode van 5 december 2013 tot en met 3 januari 2014. De aanvraag ligt ter inzage van het publiek tijdens de openingsuren op het administratief centrum van de gemeente Rotselaar, Provinciebaan 20 te Rotselaar. Er wordt geen informatievergadering georganiseerd voor het brede publiek.

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen bezwaren en opmerkingen aan het college van burgemeester en schepenen schriftelijk worden gericht en mondeling worden meegedeeld aan de burgemeester of een door hem aangewezen ambtenaar (postadres: gemeente Rotselaar, Provinciebaan 20, 3110 Rotselaar).

Verdere verloop
De opmerkingen/bezwaren van de inwoners worden samen met het advies van de gemeente doorgestuurd naar de provincie Vlaams-Brabant. Zij zullen deze opmerkingen/bezwaren en de adviezen behandelen in de Provinciale Milieuvergunningencommissie. Deze commissie bestaat uit Vlaamse administraties, provincie en de gemeente met raadgevende stem. Ze adviseert de Deputatie van de provincie Vlaams-Brabant bij milieuvergunningsdossiers klasse 1 en beroepen. Rekening houdend met dit advies zal de Deputatie de uiteindelijke beslissing nemen over de milieuvergunning.

Meer info:
Milieudienst Rotselaar
Sven Buyens
016-61 63 50

Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be