A  A 
Share
3 kilometer voetpad hersteld in de Sint-Antoniuswijk (12/01/2014)

3 kilometer voetpad hersteld in de Sint-Antoniuswijk


Op vrijdag 20 december huldigde de Sint-Antoniuswijk in Rotselaar haar vernieuwde voetpaden feestelijk in.

De voetpaden van de Sint-Antoniuswijk waren aan dringend herstel toe. Losliggende stoeptegels zorgden namelijk voor gevaarlijke situaties in een wijk die woongelegenheid biedt aan heel wat senioren. Samen met de gemeentelijke technische uitvoeringsdienst herstelde IGO de afgelopen 3 jaar hier dan ook ruim 3km voetpad.

Voor de aanleg in de Sint-Antoniuswijk over de drie afgelopen jaren zijn in totaal meer dan 5000 werkuren uitgevoerd, wat overeenkomst met een totale kost van ruim 120.000€, de materialen en de uren van onze eigen werkmannen nog niet meegerekend.

Dankzij de sociale tewerkstelling via de IGO ploegen krijgen mensen, die uit het arbeidscircuit zijn gevallen, de kans om onder begeleiding weer structuur in hun leven te krijgen. Met de nodige opleidingen en regelmatige werkgelegenheid kunnen ze evolueren naar een volwaardige job op de arbeidsmarkt. De gemeente ondersteunt dit initiatief graag en wil in de toekomst dan ook blijven investeren in voetpaden en sociale tewerkstelling.Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be