A  A 
Share
Openbaar onderzoek milieuvergunningsaanvraag klasse 1 Werchter Park BV BVBA - festivalweide Werchter (06/03/2014)

Werchter Park BV BVBA, Hoekje 5, 3118 Werchter heeft een milieuvergunningsaanvraag klasse 1 ingediend voor de exploitatie van een nieuwe inrichting met als hoofdactiviteit ‘festivalactiviteiten’ en als exploitatieadres festivalweide Haachtsesteenweg en omliggende terreinen.

Openbaar onderzoek

De vergunningsaanvraag met bijlagen ligt gedurende de periode van donderdag 6 maart 2014 tot en met vrijdag 4 april 2014 ter inzage tijdens de openingsuren in het administratief centrum van de gemeente Rotselaar, Provinciebaan 20 te Rotselaar. Gedurende deze periode kunnen er bezwaren en opmerkingen aan het college van burgemeester en schepenen schriftelijk worden overgemaakt op bovenstaand adres.

Bedrijfsactiviteiten

De bedrijfsactiviteiten kunnen omschreven worden als:

Festivalactiviteiten met opslag van gassen (verwarmen van water en eetstanden) en mazout (incl. brandstofverdeelinstallatie) met installatie van generatoren (elektriciteit voor aandrijving van festivalgebeuren) en koelinstallaties evenals het lozen van huishoudelijk afvalwater. Tevens wordt het stallen van voertuigen en oppompen van grondwater aangevraagd.

De aangevraagde rubrieken van VLAREM I:
3.6.1 afvalwaterlozing, 12.1.3° generatoren, 15.1.2° stallen van voertuigen, 16.3.1.2°compressoren - koelinstallaties, 16.7.3° opslag butaan, propaan en koolstofdioxide, 17.3.6.2°b) opslag mazout, 17.3.9.1° brandstofverdeelinstallatie, 31.1.3° generatoren, 53.8.2° grondwaterwinningen.

Verdere omschrijvingen zijn consulteerbaar in het aanvraagdossier dat ter inzage wordt gelegd.

Ligging van de inrichtingVlaams Brabant, Rotselaar, afdeling 2 sectie F
214/f, 214/g, 218, 220, 221, 233/b, 238/b, 239/a, 240/a, 241/a, 242/b, 243, 244/b, 245/c/2, 245/e/2,  246/a, 247, 248, 250/b, 252/c, 253/a, 253/b, 279/h, 279/k, 299/b/2, 300/a, 302/e, 302/02/a, 303/a, 303/b, 303/c, 303/d, 305, 306, 307, 309/a, 309/b, 310, 311/a, 311/b, 312/c, 312/d, 313/s, 318/d/2,  351, 352, 353, 354, 355, 356/a, 256/b, 357, 358, 359, 360, 362, 363/a, 363/b, 364, 416, 417, 418, 419/a, 421/c, 420,615/a, 254/b, 254/c, 254/e, 254/f, 254/g, 255, 256, 257, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266/a, 267, 268/a, 268/b, 269, 270, 271, 272, 274/c, 275, 276, 277/b, 279/g, 319/a, 320, 321/a, 321/b, 322/a, 323/d, 322/b, 324/d, 324/e, 326/b, 328/c, 338, 339, 340/e, 340/f, 340/g, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350/a, 350/b, 350/d, 616/a, 616/2/a, 617, 618, 619/a, 621/b, 622/b, 622/c, 623/a, 623/c, 623/d, 624, 625, 626/c, 627, 628, 646/a, 646/b, 647/a, 648, 650/c, 650/e, 650/f, 650/g, 650/h, 650/k, 651/a, 655/a

Procedure

Na het openbaar onderzoek maakt de gemeente de bezwaren en het advies van het college van burgemeester en schepen over aan de provinciale milieuvergunningscommissie. Deze commissie adviseert de bestendige deputatie van de provincie bij het nemen van een beslissing over deze aanvraag. De uiteindelijke beslissing wordt genomen door de bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant.

Meer info

Milieudienst Rotselaar
Sven Buyens
016-61 63 49

Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be