A  A 
Share
Kies voor tuinieren zonder pesticiden (03/04/2013)

Onkruidverdelgers, rattenvergif, insecticiden … dit zijn allemaal chemische bestrijdingsmiddelen, ook wel pesticiden genoemd. Ze kunnen een plaag effectief bestrijden, maar tegelijk zijn ze ook schadelijk voor de gezondheid van mens en dier. Wist je dat deze pesticiden vaak niet alleen het onkruid of de  plaag zelf doden, maar ook onschadelijke planten, insecten en andere organismen die wel nuttig kunnen zijn? Pesticiden dringen ook in de bodem en tasten het grondwater aan. Of vloeien mee met het regenwater naar de riolen en in waterlopen. Gebruik daarom andere bestrijdingsmethodes, zonder chemische producten. Vermijd ook het gebruik van pesticiden op je terras of oprit.

Zonder pesticiden vanaf 1 januari 2015

Vanaf 1 januari 2015 mogen steden en gemeenten volgens het nieuwe decreet ‘Duurzaam pesticidengebruik’ geen vervuilende pesticiden meer gebruiken voor het beheer van alle parken, bermen, straten enz. Ze schakelen dan volledig over op milieuvriendelijke bestrijdingsmethodes om de volksgezondheid en het leefmilieu beter te beschermen.

Ook scholen, ziekenhuizen, zorginstellingen en kinderdagverblijven moeten vanaf 1 januari 2015 hun tuinen, speelplaatsen en parkeerterreinen zonder pesticiden onderhouden. Voor private sport- en recreatieterreinen, speelterreinen en verharde terreinen groter dan 200 m² moet het onderhoud ook anders. In de eerste plaats moet het gebruik van pesticiden voorkomen worden. Als er toch bestrijding van ongewenste dieren of planten nodig is, moet dit met alternatieve methoden gebeuren. Pas als het beheer niet zonder pesticiden kan gebeuren, kan je chemische middelen plaatselijk gebruiken. Vanaf dan geldt ook een verbod op het gebruik van pesticiden op het trottoir. Veeg of borstel daarom het trottoir regelmatig. Zo voorkom je plantengroei. Het kan evenwel geen kwaad als er eens een sprietje staat. Als er toch planten groeien op je trottoir, trek die dan uit of gebruik eventueel een onkruidverbrander als je die hebt. Een onkruidbrander werkt alleen bij droog weer.

2015 lijkt nog veraf, maar een omschakeling naar pesticidenvrij beheer is nog niet zo evident. Het vraagt een hele andere aanpak en daarom is het belangrijk dat er tijdig mee begonnen wordt.

Hoe kan jij je steentje bijdragen?

In de eerste plaats natuurlijk door zo min mogelijk of liefst geen chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken in en om je huis. Om je te helpen om je huis en tuin te vrijwaren van giftige bestrijdingsmiddelen kun je een schat aan waardevolle tips vinden op www.zonderisgezonder.be.

Indien je toch nog pesticiden gebruikt, denk er dan aan dat lege verpakkingen of restjes thuishoren bij het KGA, en dus naar het containerpark moeten worden gebracht!

Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be