A  A 
Share
Provinciaal Ruimtelijk UitvoeringsPlan (PRUP) 'Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen' (04/06/2014)

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Weekendverblijven, campings en woonwagenterreinen’

In 2010 startte de provincie met haar planningsproces om een oplossing te bieden aan de groeiende problematiek van permanente bewoning op recreatieve terreinen. De bestaande problemen werden in kaart gebracht, alle betrokken zones werden gedetailleerd bestudeerd en voor ieder terrein is een toekomstvisie uitgewerkt. Het bieden van een langdurige en duurzame oplossing staat hierbij voorop.

Om de opgestelde visie ook juridisch afdwingbaar te maken werd er aansluitend gestart met de opmaak van het provinciale ruimtelijk uitvoeringsplan 'Weekendverblijven, campings en woonwagenterreinen', die verschillende deelplannen omvat waarin de nieuwe bestemmingen en de bijhorende randvoorwaarden worden vastgelegd.
Voor de gemeente Rotselaar werden er in dit kader plannen opgemaakt voor de gebieden Vondelweg, Vossebergen, Hinderenberg, Guldentop Leybos, Wijngaardberg en Kwikstaartweg.  Deze worden in openbaar onderzoek gesteld van 20 juni 2014 tot en met 19 augustus 2014. Het ontwerp zal gedurende deze periode ingekeken kunnen worden op het provinciehuis en het gemeentehuis van Rotselaar. Daarnaast zijn de plannen ook digitaal beschikbaar op de website van de provincie via www.vlaamsbrabant.be/weekendverblijven. Hier wordt telkens informatie verleend over het indienen van een mogelijk bezwaarschrift.

Informatieavonden

Om alle betrokkenen correct te informeren worden er 2 informatieavonden georganiseerd.

  • Op dinsdag 10 juni 2014 om 19.00u wordt er een informatieavond georganiseerd voor de weekendverblijven gelegen in de deelgemeente Werchter in Cultuurzaal Jack-Op, Amerstraat 1 te Werchter.  
  • Op maandag 23 juni om 19.00u wordt er voor de weekendverblijven gelegen in de deelgemeenten Wezemaal en Rotselaar een informatieavond georganiseerd in De Mena, Provinciebaan 2 te Rotselaar. 

Beide informatieavonden starten met een toelichting van het planproces, de inhoud van de ruimtelijke uitvoeringsplannen en een woordje uitleg over het openbaar onderzoek. Aansluitend krijgt iedereen de mogelijkheid om persoonlijk vragen te stellen aan ingerichte loketten.

Meer info


Provincie Vlaams-Brabant, dienst ruimtelijke ordening
Provincieplein 1, 3010 Leuven - 016-267507 -

Gemeente Rotselaar, dienst ruimtelijke ordening - Evelien Peeters
Provinciebaan 20, 3110 Rotselaar - 016 61 63 44 -

Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be