A  A 
Share
Enquête speelpleinwerking 'De Schavuit' 2014 (29/08/2014)
Beste ouder, grootouder,

De vakantie zit er na twee mooie zomermaanden alweer op. De gemeentelijke speelpleinwerking ‘de Schavuit’ heeft een prachtige zomer gehad vol spel, plezier en leuke uitstappen.

Als gemeentebestuur zijn we verheugd dat zoveel kinderen de weg naar ‘de Schavuit’ vinden. De gemeentelijke speelpleinwerking mocht dit jaar elke dag gemiddeld 70 kinderen ontvangen. We willen u, als ouder, bedanken voor het vertrouwen dat u in dit gemeentelijke vakantie-initiatief stelt.

De organisatie zet tijdens de paas- en zomervakantie iedere dag 12 animatoren in. Dit team van enthousiaste vrijwilligers staat garant voor leuk, kwaliteitsvol spel en amusement. De animatoren staan onder leiding van een bekwame hoofdanimator en coördinator. De gemeentelijke jeugddienst verzorgt de voorbereidingen en de algemene organisatie van de speelpleinwerking. Dankzij het uitgebreide activiteitenaanbod zoals een poppentheater, veiligheidsparcours van de federale politie, natuurdag en een uitstap naar het speelgoedmuseum trachten we om op de interesses van ieder kind in te spelen. Verder hebben we dit jaar voor 2000 euro geïnvesteerd in nieuw, uitdagend spelmateriaal.

Dit jaar is er extra aandacht besteed aan het onthaal van kinderen en het verschaffen van informatie aan de ouders. Elke dag staat de coördinator met zijn team van (hoofd)monitoren paraat om de kinderen op te vangen en u, als ouder, wegwijs te maken op het speelplein.

Na afloop van deze zomereditie van ‘de Schavuit’, willen we graag informeren naar uw ervaringen met de speelpleinwerking gedurende de afgelopen weken. Als gemeentebestuur zijn we oprecht geïnteresseerd naar uw bevindingen en suggesties. Uw feedback zal de organisatie helpen om de werking kwaliteitsvol verder uit te bouwen en rekening te houden met de noden en behoeften van u en uw kinderen.

We nodigen u vriendelijk uit even tijd te maken om de enquête (anoniem) in te vullen en ons zo te helpen om verder te werken aan een gezinsvriendelijk en modern speelplein.

Indien u open opmerkingen, suggesties of ideeën wil overmaken, ontvangen wij deze graag. U kunt hiervoor steeds contact opnemen met de jeugddienst van Rotselaar via onderstaande gegevens:

Jeugddienst Rotselaar, Provinciebaan 2, 3110 Rotselaar - 016 61 64 13 -

Hartelijk dank voor het vertrouwen en uw medewerking!


Hoogachtend

Namens het college van burgemeester en schepenen

Jelle Wouters - schepen van jeugd
Dirk Claes - burgemeester
An Craninckx - secretaris
Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be