A  A 
Share
Afschakelplan elektriciteit 'Brown-Out' (29/09/2014)

Je hebt ongetwijfeld al vernomen dat komende winter bij grote elektriciteitsschaarste een aantal gebieden (schijven) gecontroleerd zonder stroom kunnen worden gezet (brown-out). Deze maatregel is nodig om het ongecontroleerd uitvallen van delen van het net te vermijden (black-out). Door het gecontroleerd uitschakelen van bepaalde gebieden, kunnen bewoners op voorhand worden gewaarschuwd en hebben ze de kans om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen.

De gemeente Rotselaar vult momenteel het Algemeen Noodplan aan met een Bijzonder Noodplan Elektriciteitsschaarste. In samenwerking met de hulpdiensten, vertegenwoordigd in de gemeentelijke veiligheidscel, worden de specifieke maatregelen voor deze elektriciteitsschaarste en de mogelijke afschakeling vastgelegd.

In de loop van de maand oktober ontvangen alle inwoners van de straten, die mogelijk afgeschakeld worden, meer concrete informatie via een persoonlijke brief van de gemeente Rotselaar.

Afschakelplan: wat betekent het?

  • Het afschakelplan bestaat uit 6 schijven. Dit zijn afgebakende gebieden die afgeschakeld kunnen worden.
  • In principe wordt gestart met de afschakeling van schijf 6, vervolgens schijf 5 enzovoort.
  • Een afschakeling duurt maximaal 2 tot 3 uur, hoogstwaarschijnlijk tijdens de piekuren 17 uur tot 20 uur.
  • In geval van meerdere afschakelmomenten gebeurt een roterende afschakeling van de schijven zodat niet steeds dezelfde schijf als eerste zonder stroom valt.

Welke gebieden van Rotselaar zijn opgenomen in het afschakelplan?

Volgende straten/delen van Rotselaar zijn opgenomen in de afschakelschijven:

  • Schijf 6: Blauwmolenstraat, Drijfweg, Klein-Vlasselaar
  • Schijf 2: deelgemeente Werchter en de Achterheidestraat

Hierbij de volledige stratenlijst.

Opgelet: De lijst van straten geeft aan waar mogelijk een afschakeling gebeurt. De energiestromen via het distributienet evolueren constant. Dit betekent dat de stroom bij de netgebruikers niet elke dag vanuit dezelfde cabine of vertreklijn komt. Hierdoor kan de distributienetbeheerder nooit met 100% zekerheid op voorhand zeggen welke straat al dan geen stroom zal hebben tijdens de afschakeling. Het hangt immers af van de manier waarop de netten op dat ogenblik geschakeld zijn en of een cabine/vertreklijn, waarmee men op dat ogenblik verbonden is, wel of niet in dienst blijft.

Afkondiging Brown-out: wat nu?

Verwittiging per brief
De gemeente wordt een week vooraf aan de stroomafschakeling ingelicht door de distributienetbeheerders. Vervolgens worden de inwoners van de betreffende straten persoonlijk verwittigd per brief door de gemeente Rotselaar.
Infovergadering inwoners
De week vooraf aan de afschakeling zal het gemeentebestuur een vergadering beleggen waarop de betrokken inwoners eveneens worden uitgenodigd.

Brown-out afschakelplan blijft voorzorgsmaatregel

De al dan niet doorvoering van het Brown-out afschakelplan is zeker nog niet definitief. De gemeente Rotselaar onderneemt zelf alvast de nodige voorzorgsmaatregelen door in te zetten op preventie, sensibilisering, het achterwege laten van kerst- en eindejaarsverlichting en het nemen van energiebesparende acties bij gemeentelijke gebouwen. Samen kunnen we zuinig(er) omspringen met ons elektriciteitsverbruik. Denk hierbij aan overbodige verlichting, sluimerverbruikers (televisie), elektrische verwarming en elektrische apparaten (koffiezetmachine, waterkoker,...).

Meer info
Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be