A  A 
Share
Gemeentebesturen vragen onmiddellijke intrekking vliegroute ‘Leuven Rechtdoor’ (30/09/2014)

Gemeentebesturen vragen onmiddellijke intrekking vliegroute ‘Leuven Rechtdoor’


Sinds maart 2014 veroorzaakt de nieuwe vliegtuigroute ‘Leuven Rechtdoor’ heel wat extra geluidshinder boven de gemeente Rotselaar en buurtgemeenten. Het college van burgemeester en schepenen keurde op 8 september 2014 de motie ‘terug naar een billijke spreiding’ goed. De gemeenteraad schaart zich nu unaniem achter deze beslissing. Het college van burgemeester en schepenen besliste bovendien om een juridische procedure op te starten tegen de vliegtuigroute 'Leuven Rechtdoor'.

Sinds maart 2014 veroorzaakt de nieuwe vliegtuigroute ‘Leuven Rechtdoor’ extra geluidshinder boven Rotselaar. De gemeente Rotselaar kende altijd al dalende vliegtuigen boven haar grondgebied. Sinds begin maart stijgen er bij oostenwind echter ook vliegtuigen op boven de gemeente. Ondanks het Luchthavenakkoord, dat voorziet dat wijzigingen in de vliegroutes vooraf meegedeeld en geconsulteerd worden aan de nieuw getroffen gemeenten, werden de gemeente Rotselaar en omliggende gemeenten niet geraadpleegd. Het bestuur van Rotselaar protesteert samen met de buurtgemeenten tegen deze nieuwe regeling voor het vliegverkeer.

Op 3 september 2014 vergaderden de besturen van Rotselaar, Haacht, Wilsele-Wijgmaal en Holsbeek. Er wordt vastgesteld dat het principe van redelijke spreiding ver zoek is: 70% van de landende en 20% van de opstijgende vliegtuigen bevinden zich onder andere boven de gemeente Rotselaar. Bovendien gebruiken landende en stijgende vliegtuigen dezelfde route. Stijgende vliegtuigen moeten daardoor laag blijven, wat veiligheidsproblemen en extra lawaaihinder met zich mee brengt.

Rotselaar en buurtgemeenten scharen zich achter het memorandum ‘Terug naar een billijke spreiding’ en dienen een motie in bij de Federale Regering om de vliegroute ‘Leuven Rechtdoor’ onmiddellijk in te trekken en de route ten oosten van Zaventem terug aan te passen naar de vliegroutes zoals die bestonden tot 5 maart 2014.

Als inwoner kun je met je klachten nog steeds terecht op www.airportmediation.be. Je kunt een klacht ook per fax (02 277 48 69) verzenden of per brief versturen naar de Ombudsdienst voor de luchthaven Brussel Nationaal, Raketstraat 90, 1130 Brussel. Vermeld steeds je naam en precieze adresgegevens opdat de klacht geldig is. Je mag altijd een kopie van je klacht bezorgen aan de gemeente Rotselaar.
Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be