A  A 
Share
Klankbordgroepen komen voor de eerste keer samen op 18 december 2014 (19/12/2014)

Doortochten Rotselaar en Wezemaal: ‘klankbordgroepen’ komen voor de eerste keer samen


De Aarschotsesteenweg (N19) en de Stationsstraat/Provinciebaan (N229) zijn aan vernieuwing toe en worden herdacht in functie van aantrekkelijke dorpskernen, omliggend en doorgaand verkeer. De bouwheer van deze projecten is het Vlaams Gewest. De gemeente Rotselaar beslist mee over de in de invulling van de nieuwe doortochten. Daarvoor betrekt de gemeente alle inwoners met een uitgebreid participatietraject. In maart 2014 werd een succesvolle eerste infoavond georganiseerd. De klankbordgroepen zijn donderdag 18 december voor een eerste keer samen gekomen voor een grondige kennismaking.

Meer informatie: www.rotselaar.be/doortochten  

In januari 2013 was de startnota voor het belangrijke projecten van de doortochten Wezemaal en Rotselaar klaar. Gezien de omvang van het project, organiseert het gemeentebestuur een brede participatieronde voor alle inwoners en adviesraden. Dat gebeurde tijdens een eerste infovergadering in maart 2014. Meer dan 550 geïnteresseerde inwoners woonden de vergadering bij en bezorgden het gemeentebestuur heel wat nuttige input en suggesties.

Via de inbreng van de inwoners, scholen, verkeersraad, Gecoro, en gemeenteraadscommissie, heeft het college van burgemeester en schepenen nu haar advies klaar. Daarbij worden belangrijke keuzes gemaakt over de trajecten en de inrichting van de doortochten en dorpscentra. Dit advies wordt gedragen door de GBC (Gemeentelijke Begeleidingscommissie) en de RMC (Regionale Begeleidingscommissie) waarin de verscheidene partners van het project vertegenwoordigd zijn.

Voor de inwoners werd een oproep gelanceerd om deel te nemen aan de klankbordgroepen die, los van eigen belang, willen meedenken over de invulling van de nieuwe doortochten. De klankbordgroepen bestaan uit 48 deelnemers die de inwoners van Rotselaar vertegenwoordigen. Op de eerste bijeenkomst van de klankbordgroepen is het advies van het college uitgebreid toegelicht en mochten de leden met elkaar kennis maken. De deelnemers zijn geïnformeerd over het verdere proces en geven nu hun visie over het opmaken van de plannen en de concrete invulling en uitwerking van de deelprojecten.

De volgende stap in het traject is de opmaak van de projectnota’s (voorontwerpen) door het studiebureau, waarbij de gemeente Rotselaar opnieuw uitgebreide consultatierondes zal organiseren.

Het advies van het gemeentebestuur vind je, samen met alle documenten op www.rotselaar.be/doortochten
Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be