A  A 
Share
Rotselaar start de juridische procedure op tegen de nieuwe vliegroute ‘Leuven Rechtdoor’ (16/02/2015)

Rotselaar start de juridische procedure op tegen de nieuwe vliegroute ‘Leuven Rechtdoor’

De Gemeenteraad bekrachtigde op 26 januari de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen om naar de rechtbank te stappen. In de zitting van 17 november 2014 besloot het college van burgemeester en schepenen al om de Belgische Staat in gebreke te stellen om de vluchten zo te organiseren dat de oorspronkelijke situatie (voor maart 2014) wordt hersteld.

Na een brief van de minister van Mobiliteit, als antwoord op deze ingebrekestelling, zet de gemeente Rotselaar een nieuwe, belangrijke stap. De Gemeenteraad bekrachtigde de milieustakingsvordering om zo sterk te wegen op de besluitvorming van de federale regering.

Sinds maart 2014 veroorzaakt de nieuwe vliegtuigroute ‘Leuven Rechtdoor’ heel wat extra geluidshinder boven de gemeente Rotselaar en buurtgemeenten. Als antwoord op deze nieuwe situatie keurde Rotselaar in september al de motie ‘terug naar een billijke spreiding’ goed.

Rotselaar kende altijd al dalende vliegtuigen boven haar grondgebied. Sinds maart 2014 stijgen er bij oostenwind echter ook vliegtuigen op boven de gemeente. Ondanks het Luchthavenakkoord, dat voorziet dat wijzigingen in de vliegroutes vooraf meegedeeld en geconsulteerd worden aan de nieuw getroffen gemeenten, werden de gemeente Rotselaar en omliggende gemeenten niet geraadpleegd. Het bestuur van Rotselaar protesteert uitdrukkelijk tegen deze nieuwe regeling voor het vliegverkeer.

Gerelateerde berichten:

Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be