A  A 
Share
Gemeente Rotselaar blijft vragen hebben bij nieuw vervoersplan NMBS (04/03/2015)

Gemeente Rotselaar blijft vragen hebben bij nieuw vervoersplan NMBS

In maart 2014 stelde de NMBS het ontwerp van het nieuwe vervoersplan voor. Het station van Wezemaal verloor drie rechtstreekse-IC treinen in de ochtendspits. Ook de extra spitstrein 's avonds vanuit Brussel verdween, evenals de laatste trein vanuit Brussel. Op vraag van de gemeente Rotselaar heeft de NMBS in de spitsuren toch bijkomende stoptreinen ingezet als verbinding tussen Wezemaal en Leuven. De praktijk leert nu dat het gemeentebestuur van Rotselaar met reden protesteerde tegen het nieuwe vervoersplan. De stoptreinen blijken onvoldoende capaciteit te hebben om al de reizigers op te vangen.

Reeds bij het voorstel van het nieuwe vervoersplan van de NMBS in maart 2014 was de gemeente Rotselaar het niet eens met de voorgestelde aanpassingen van het treinvervoer. "De afschaffing van vijf succesvolle treinstops tijdens de spitsuren is een vreemde beslissing als je weet dat het aantal mensen dat in Wezemaal dagelijks opstapt op tien jaar vertienvoudigd is naar meer dan 600 reizigers per dag", aldus schepen van mobiliteit, Christel Hendrix.

De afschaffing van de rechtstreekse treinen naar Brussel, werd door de reizigers sowieso als een mincomfort ervaren. Dat nu bovendien blijkt dat zij niet meer op de vervangende stoptreinen geraken omwille van overbezetting is voor de gemeente Rotselaar onaanvaardbaar. De gemeente blijft dan ook uitdrukkelijk vragende partij om het station van Wezemaal mee op te nemen in de rechtstreekse IC-verbinding Aarschot-Brussel.

Voor de extra ingezette stoptreinen verwacht Rotselaar een verhoging van de capaciteit door het inzetten van extra wagons. Na de invoering van het nieuwe vervoersplan zou NMBS de bezetting evalueren van een aantal treinen. De capaciteit op de P-treinen in Wezemaal werd niet verhoogd, wat bij het gemeentebestuur vragen doet rijzen over de manier waarop deze evaluatie werd uitgevoerd.

De gemeente Rotselaar richt zich dan ook opnieuw tot de NMBS om de dialoog met betrekking tot het vervoersprobleem van station Wezemaal te hernemen.

Suggesties, opmerkingen of klachten?
Klantendienst NMBS Mobility (binnenlands verkeer in België)
Bureau B-MO 062, Sectie 13/6
Hallepoortlaan 40 - 1060 BRUSSEL
Fax +32 (0)2 528 21 39

U mag vrijblijvend een kopie van uw opmerking/klacht bezorgen aan de gemeente via .

Gerelateerde berichten

Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be