A  A 
Share
Rotselaar wil minder verkeersslachtoffers met Save-actieplan (13/03/2015)

Rotselaar wil minder verkeersslachtoffers met Save-actieplan

Op 29 september 2014 ondertekenden de gemeente Rotselaar en de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) samen een SAVE-charter. Doel van deze overeenkomst is om een globaal beleid te ontwikkelen om alle weggebruikers, kinderen en jongeren in het bijzonder, beter te beschermen in het verkeer. Nadat vorige week bekend werd dat het aantal verkeersslachtoffers in Vlaanderen weer toeneemt, wil Rotselaar versneld werk maken van een concreet actieplan.

Met de ondertekening van het SAVE-charter engageert de gemeente Rotselaar zich om actie te ondernemen en haar gemeente verkeersveiliger te maken. De gemeente ondersteunt het SAVE project van vzw Ouders van Verongelukte Kinderen bovendien met een jaarlijkse bijdrage van 160 euro.

STOP-principe
Een van de pijlers van het actieplan is een verdere handhaving van het STOP-principe dat, zoals het letterwoord zegt, in opeenvolgende volgorde belang hecht aan Stappers, Trappers, Openbaar vervoer en Personenwagen in het verkeer. Rotselaar was al pilootgemeente in het openstellen van trage wegen, maar wil er nu werk van maken om jaarlijks 10 trage wegen te openen voor de trage weggebruiker. Het groene hart, dat van Rotselaar een trekpleister maakt voor recreatieve fietsers, moet ook functioneel een plaats krijgen voor jong en oud op weg naar school of naar hun activiteiten in de dorpskernen. Rotselaar deelt aan alle schoolgaande jeugd de Schoolroutekaart uit en ook de Trage Wegenkaart is al aan haar tweede editie toe.

Nieuw in de wegcode is het begrip 'fietsstraat'. En ook hierin is Rotselaar pionier. In samenwerking met de gemeenteschool werd in Heikant enkele maanden geleden de eerste fietsstraat in de gemeente aangelegd. Fietsers hebben er voorrang op auto's. De gemeente bekijkt de mogelijkheid om de fietsstraat te verlengen nadat de werken op Heikantberg afgerond zijn.

Voor voetgangers wordt werk gemaakt van een voetpadenplan om de missing links en de prioriteiten bij de aanleg van voetpaden bloot te leggen. Bij toekomstige werken zal de gemeente het minder-hinder draaiboek hanteren. De hinder voor omwonenden en handelaars blijft zo tot een minimum beperkt.

Voorbeeldfunctie
De gemeente moet natuurlijk het goede voorbeeld geven. Naast de autovrije schooldag, lanceert Rotselaar in mei 2015 de autovrije gemeentepersoneelsdag. Personeelsleden die die dag met de fiets komen, worden dan extra in de bloemetjes gezet.

Slachtofferhulp
Wanneer een leerling slachtoffer wordt van een verkeersongeval, is het vaak heel moeilijk voor klasgenoten om hier emotioneel mee om te gaan. Maar ook voor leerkrachten is het niet eenvoudig. In de lagere scholen wordt daarom de ZEBRA-kit gepromoot. Deze kit bevat heel wat materiaal voor leerkrachten om de klas zo'n verkeersongeval te helpen verwerken. Voor het secundair onderwijs wordt gesuggereerd te kiezen voor het project ‘getuigen onderweg’ omdat getuigenissen van jonge verkeersslachtoffers een grotere indruk blijken te hebben op hun leeftijdsgenoten dan louter technische verkeerslessen.

Nood aan actie
Dat ouders van verongelukte kinderen aan de alarmbel blijven trekken bij alle overheden, blijkt helaas geen overbodige luxe. Recente cijfers tonen immers aan dat, na jaren van verbetering, het aantal verkeersongevallen met letsels in 2014 opnieuw stijgt. Vooral ongevallen met zwakke weggebruikers liggen opnieuw in stijgende lijn. Overheden moeten dus blijven waken over verkeersveiligheid. De aanleg van infrastructuur en de kijk op mobiliteit in het algemeen is aan verandering toe.

Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be