A  A 
Share
Rotselaar ijvert voor meer handel in de dorpskernen (23/03/2015)

Rotselaar ijvert voor meer handel in de dorpskernen

Met een studie naar kernversterkende maatregelen zet de gemeente in op een aantrekkelijk woonaanbod met gevarieerde handelsvoorzieningen in de dorpskernen Wezemaal, Rotselaar en Werchter.

Rotselaar is een groene gemeente met een centrale ligging tussen Leuven en Aarschot waar het aangenaam wonen is. De initiatieven van de afgelopen jaren voor sport en recreatie zijn bovendien een pluspunt voor vele jonge gezinnen. De cijfers liegen er niet om: de laatste vijf jaar kreeg Rotselaar er maar liefst 1000 inwoners bij. Door deze groei is er een groot economisch potentieel om de kernen te verrijken.

De gemeente start een globale studie naar kernversterkende maatregelen, die de dorpskernen zowel ruimtelijk als economisch onder de loep zal nemen. Het doel is om de kernen te profileren als aangename woongebieden met een gunstig investeringsklimaat. Een verdichting van de woongelegenheden in de kernen en de ontwikkeling van meer groene, publieke plaatsen moet leiden tot een bruisend centrum en een gunstige omgeving voor handelaars.

Gemeente Rotselaar stelde de studiebureaus Nelson Group en Buur aan om de opdracht uit te voeren. Buur focust zich op de ruimtelijke inrichting, woongelegenheid en invulling van de publieke ruimte. Nelson werkt een plan uit voor de handelskernversterking. Begin maart ging de studie van start. Momenteel zit zij nog in de onderzoeksfase. In deze fase vinden persoonlijke interviews plaats met getuigen uit de handelssector. De bureaus maken eveneens een SWOT analyse op. De gegevens uit de onderzoeksfase moeten begin 2016 resulteren in een strategisch commercieel actieplan op korte en lange termijn.

De studie wordt gesubsidieerd door het Agentschap Ondernemen van de Vlaamse Overheid.
Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be