A  A 
Share
Infoavond 7 mei: nieuw woonbeleid voor Rotselaar (04/05/2015)

Infoavond 7 mei: nieuw woonbeleid voor Rotselaar

Met de nieuwe verordening ‘wonen in meervoud’ - wilt het gemeentebestuur van Rotselaar het dorpsleven en de kerngebonden handel herwaarderen en nieuw leven inblazen. Dorpskernen moeten hierdoor weer attractieve woongebieden zijn met een gunstig investeringsklimaat voor ondernemers.

Het woonaanbod in de dorpskernen staat op een belangrijk keerpunt. Door de bevolkingsgroei, de vergrijzing en de kleinere gezinssamenstelling zijn er vandaag andere woonvormen nodig om eenzelfde aantal mensen te huisvesten. ‘Wonen in meervoud’ zet de krijtlijnen uit voor een modern, kwalitatief woonbeleid.

De verordening bakent duidelijk herkenbare gebieden af die inspelen op de eigenheid van de woongebieden binnen Rotselaar. Deze eigenheid wordt vertaald in een aantal nuances naar inplanting, bouwhoogte, parking, buitenruimtes en minimale uitrusting.

Wil je (ver)bouwen, heb je bouwgrond te koop of al gekocht of ben je geïnteresseerd in het woonbeleid van de gemeente?

Kom dan zeker naar de presentatie van de verordening op donderdag 7 mei om 19 uur in de Mena, 2de verdiep (Provinciebaan 2, Rotselaar). Iedereen is van harte welkom!

Meer info over de verordening 'wonen in meervoud' in Info Rotselaar 44 (mei-juni)
Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be