A  A 
Share
RUP ‘Weekendverblijven, campings en woonwagenterreinen’: deel 2 en 3 goedgekeurd (10/09/2015)

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Weekendverblijven, campings en woonwagenterreinen’

Het RUP deel 2 werd door Vlaamse regering goedgekeurd op 10 juli 2015 en het RUP deel 3 'Bergzicht' werd door Provincieraad goedgekeurd op 28 april 2015. Beide delen liggen permanent ter inzage op de dienst Bouwen.

Voor betrokkenen wordt er in het najaar van 2015 een infoavond georganiseerd.

Contact
Gemeente Rotselaar, dienst ruimtelijke ordening
Evelien Peeters
Provinciebaan 20, 3110 Rotselaar
016 61 63 44 -

Provincie Vlaams-Brabant, dienst ruimtelijke ordening
Provincieplein 1, 3010 Leuven
016 26 75 07 -

Blijf op de hoogte via www.rotselaar.be/rupweekendverblijven
Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be