A  A 
Share
Infoavond herinrichting Haachtsesteenweg (N21): donderdag 24 maart (07/03/2016)

Het Agentschap Wegen en Verkeer, Aquafin en de gemeenten Rotselaar en Haacht organiseren op 24 maart een infoavond over de herinrichting van de gewestweg N21. Tijdens de infoavond wordt er toegelicht dat de voorbereidende werken van de nutsmaatschappijen in april van start gaan en de eigenlijke herinrichting verschuift naar augustus 2016. Vanaf april wordt een omleiding ingesteld via de E314 voor het verkeer. 

De projectverantwoordelijken van Wegen en Verkeer, Aquafin, het studiebureau en de vertegenwoordigers van de gemeenten Rotselaar en Haacht lichten tijdens het infomoment de fasering van de werken toe. Aansluitend krijgen de inwoners de mogelijkheid om vragen te stellen. We overlopen de belangrijkste punten.

Vertraging bij aanbesteding aannemer
De eigenlijke herinrichtingswerken in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer, Aquafin en de gemeenten Rotselaar en Haacht, beginnen in augustus 2016. Dat is later dan voorzien, doordat de selectie van de aannemer van Wegen en Verkeer vertraging opliep. Ondertussen is de aannemer geselecteerd en werd er begonnen met de voorbereiding van de werken.

Voorbereidende werken vanaf april
Wel starten de nutsmaatschappijen vanaf april met de voorbereidende werken. Tot juli maakt Wegen en Verkeer de werfzone klaar en vernieuwen en verplaatsen Eandis, Telenet, Proximus en De Watergroep elk hun nutsleidingen. Deze werken vinden plaats tussen de Wijgmaalsesteenweg en de Provinciebaan in de richting van Werchter. Tijdens de uitvoering van die werkzaamheden beschikt het verkeer in beide richtingen over versmalde rijstroken.

Omleiding vanaf eerste werkdag van kracht
De Haachtsesteenweg (N21) is een drukke verbindingsweg. Dit betekent dat de hinder vanaf de eerste dag van de voorbereidende werken voelbaar zal zijn. Daarom voorziet Wegen en Verkeer vanaf de start omleidingen voor het doorgaand verkeer en fietsers. Het verkeer kan in beide richtingen omrijden via de Stationsstraat, Provinciesteenweg, Leuvensesteenweg, E314 (afrit 19 en 21) en Provinciebaan. Fietsers worden tijdens de werken omgeleid via Scharent en Hanewijk.

Werken uitgevoerd in twee deelprojecten
Omdat verscheidene projectpartners gelijktijdig werken uitvoeren, wordt er gewerkt met een zonesysteem. Hierbij wordt de weg in korte zones ingedeeld waarbij er afwisselend wordt gewerkt zodat Wegen en Verkeer werkt in de zones waar de nutsmaatschappijen of Aquafin al gewerkt hebben en omgekeerd. Op deze manier kande uitvoeringstermijn van de werken zo kort mogelijk gehouden worden.

Meer informatie over de herinrichting van de Haachtsesteenweg (N21) vindt u op de website van Wegen en Verkeer via www.wegenenverkeer.be/werchter. De rioleringswerken kunt u volgen via www.aquafin.be onder het hoofdstuk ‘Werken in uw gemeente’.

Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be