A  A 
Share
Rotselaar dooft openbare verlichting 's nachts (09/05/2016)

De mens is een gewoontedier. Neem nu de openbare verlichting: we zijn gewoon dat ze de hele nacht brandt, ook de uren die we in bed liggen. Dat is eigenlijk niet nodig. Zeker niet voor het milieu. Met het klimaatactieplan Rotselaar 2020 doet Rotselaar concrete acties om tegen het jaar 2020 minstens 20% minder CO2 uit te stoten, 20% minder energie te verbruiken en 20% meer herbruikbare energie te gebruiken. Daarom zal vanaf 9 mei gaandeweg in heel Rotselaar de straatverlichting gedoofd worden tussen 24 en 5 uur 's nachts.

De voordelen
Door de straatverlichting te doven tussen 24 en 5 uur, besparen we maar liefst 92 ton vervuilende CO2 en bijna 70.000 euro. Dat geld wordt rechtstreeks geïnvesteerd in nieuwe, dimbare en duurzame verlichting. Door slimme systemen te gebruiken die alleen verlichten waar en wanneer nodig, zullen we ook in de toekomst besparen en nog minder CO2 uitstoten.

En de veiligheid dan?
Veiligheid voor alles. Voor de openbare verlichting zal doven, zijn alle belangrijke wegmarkeringen vernieuwd. Ook alle verlichtingspaaltjes, reflectoren en aanduidingen van mogelijke obstakels zijn grondig nagekeken. Het is bewezen dat chauffeurs zonder straatverlichting voorzichtiger rijden. Studies tonen ook aan dat het aantal inbraken niet stijgt door 's nachts de openbare verlichting te doven. Inbrekers zien liever hun vluchtroute en zijn bovendien vooral in de vooravond en de vroege ochtend actief.

Samen
De openbare verlichting gaat voor iedereen uit, dus is het belangrijk dat alle inwoners achter het plan staan. Dit initiatief komt er dan ook na overleg met de politie, de jeugdraad, de seniorenraad en de gemeenteraad. Door te kiezen voor een tijdsafbakening van 24 tot 5 uur wordt rekening gehouden met het verenigingsleven, mensen die werken in ploegen, avonden ochtendactiviteiten en de verkeersdrukte.

Wat kun je zelf doen?
Gezinnen en handelaars worden aangemoedigd om spaarzaam om te gaan met hun verlichting. Voor wie 's nachts thuis komt, kan een goed geplaatste spot met bewegingsmelder hulp bieden om vlot binnen te geraken. Zo'n spot met bewegingsmelder kan ook ongewenst bezoek afschrikken, omdat het sneller de aandacht trekt.

Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be