A  A 
Share
Flexibeler lichtplan verlegt accenten (12/12/2016)
Sinds mei dit jaar wordt in heel onze gemeente de straatverlichting gedoofd tussen 24 en 5 uur ’s nachts. Na een eerste tussentijdse evaluatie wordt dit verlichtingsplan nu aangepast. De klimaatdoelstelling en de daaraan gekoppelde vermindering van vervuilende CO2 blijven behouden. Ook voor de liefhebbers van de kerstsfeer is er goed nieuws.

Nog eind dit jaar zal de straatverlichting opnieuw branden tijdens de nachten van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag. Bij de eerste evaluatie van dit plan is ook geluisterd naar de inwoners. Een aantal ouders bleken ongerust te zijn wanneer hun kinderen tijdens het weekend naar huis fietsen na een evenement. Het is uiteraard niet de bedoeling dat het CO2-verbruik verschuift, doordat meer mensen in het weekend de auto nemen om hun kinderen af te halen.

Sinds de nachtverlichting gedoofd wordt, zijn er in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar niet meer inbraken en ongevallen met materiële schade. De recente inbraakcijfers van de lokale politie tonen aan dat de inbraken nog steeds plaatsvinden overdag of in de vooravond. Chauffeurs passen hun rijgedrag dus weldegelijk aan en inbrekers worden ontmoedigd omdat vluchtroutes niet zichtbaar zijn. Veel inwoners appreciëren de maatregel en nemen het klimaat ernstig. Het geld dat bespaard wordt door de verlichting te doven, gaat nu naar duurzame verlichting. De eerste nieuwe verlichting komt er in de straten Steenweg op Gelrode en Hoogland.

Oplossing op maat
Uit gegevens van de politie blijkt dat tussen 5 en 6 uur ’s morgens het verkeer nog zeer beperkt is. De gemeente Rotselaar vraagt daarom dat de straatverlichting op weekdagen een uurtje langer uit blijft. Netwerkbeheerder Eandis werkt momenteel aan een technische oplossing, die vermoedelijk in de eerste helft van 2017 klaar is. Op die manier wordt de inspanning voor het klimaat verschoven en wordt nog steeds op jaarbasis 80 ton vervuilende CO2 bespaard.

Met het klimaatactieplan Rotselaar 2020 doet Rotselaar concrete acties om tegen het jaar 2020 minstens 20% minder CO2 uit te stoten, 20% minder energie te verbruiken en 20% meer herbruikbare energie te gebruiken. Eén van de acties is een masterplan voor de openbare verlichting in de gemeente. Meer info op www.rotselaar.be/klimaat.

Kerstsfeer
In 2014 en 2015 was er geen kerstverlichting. Drastisch, maar de gemeente Rotselaar wilde met alle mogelijke middelen een stroomafkoppeling bij gezinnen vermijden. Er dreigde toen immers een stroomtekort. Ook de buitenverlichting van openbare gebouwen werd gedoofd en er was een sensibiliseringscampagne om spaarzaam om te gaan met stroom.

De gedoofde buitenverlichting bij openbare gebouwen blijft behouden. Dit jaar is het risico op een stroomtekort sterk verminderd, zodat het gemeentebestuur beslist heeft om weer kerstverlichting te voorzien in de dorpskernen. Vooral omdat kerstverlichting toch voor gezelligheid zorgt voor de korte en donkere dagen een stuk aangenamer maken.

Natuurlijk is het niet de bedoeling om meer energie te verbruiken dan nodig. Rotselaar voert een ambitieus klimaatactieplan uit, waarbinnen de kerstverlichting moet passen. Zo verbruikt de nieuwe, energiezuinige led-kerstverlichting zes keer minder stroom dan vroeger. De kerstverlichting zal ook samen met de openbare verlichting gedoofd worden ’s nachts, zodat ze minder lang brandt.
Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be