A  A 
Share
Doorbraak doortocht Rotselaar (17/05/2017)

Doorbraak doortocht Rotselaar

De doortocht Rotselaar - Stationsstraat / Provinciebaan (N229) - is aan vernieuwing toe en wordt herdacht in functie van een veilige en aantrekkelijke dorpskern. De bouwheer van dit project is het Vlaams Gewest. Via een samenwerkingsovereenkomst is het aandeel en de inbreng van de gemeente Rotselaar bepaald. Samen met de klankbordgroep, adviesraden, inwoners en handelaars dacht de gemeente Rotselaar na over de vormgeving en invulling van de nieuwe doortocht.

In 2014 startte de gemeente Rotselaar met een inspraakronde voor de heraanleg van de doortocht Rotselaar. Het gemeentebestuur wil vooral een veilig en aantrekkelijk dorpscentrum voor Rotselaar. De zwakke weggebruiker moet er centraal staan. Verschillende pistes en tracés werden bekeken, waaronder ook een mogelijke rondweg die het doorgaand verkeer rond de kern van Rotselaar leidt zodat het dorpscentrum verkeersvrij kan worden.

Rondweg of niet?
Om een goed onderbouwde keuze te kunnen maken, werden eerst de effecten van een mogelijke rondweg grondig onderzocht. Een verkeersleefbaarheidsstudie moest de impact op de mobiliteit en levenskwaliteit nagaan. Deze studie toont nu echter aan dat een nieuwe rondweg geen fundamenteel voordeel biedt inzake leefbaarheid en oversteekbaarheid. Bovendien bestaat het reëel risico dat het probleem zich zou verplaatsen naar andere straten in Rotselaar met mogelijk toenemend sluipverkeer in de omliggende straten.

Tijdens het participatietraject uitte de adviesorganen hun bedenkingen over de mogelijke aanleg van de rondweg. Bij de buurtbewoners was eveneens bezorgdheid over de impact van de rondweg op de open ruimte.

Het gemeentebestuur wenst dat er op het bestaande tracé een nieuwe doortocht wordt ontwikkeld, weliswaar met fundamentele aanpassingen om de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruiker daadwerkelijk te verbeteren. Dat betekent meer groenvoorzieningen, een goede oversteekbaarheid en veel ruimte voor fietsers en voetgangers. Een vertraging van het verkeer in het centrum moet voorrang geven aan de zwakke weggebruiker. Het is belangrijk dat beide dorpszijden langsheen de Provinciebaan weer met mekaar verbonden worden zodat de beleving van het dorps- en handelscentrum, met onder meer het gemeentehuis, GC ‘de Mena’, de kerk, de horeca en de handelszaken, wordt hersteld.

De gemeente Rotselaar vraagt aan het Agentschap Wegen en Verkeer Vlaanderen om hiervoor zo snel mogelijk concrete voorstellen en plannen uit te werken. Deze ontwerpen zullen samen met de adviesraden en de klankbordgroep worden ontwikkeld.
Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be