A  A 
Share
SPORTDIENST

De sportdienst fungeert onder de vorm van een autonoom gemeentebedrijf, AGB Rotselaar en staat in voor:·

  • Uitwerken gemeentelijk sportbeleidsplan
  • Opstellen jaarplanning gemeentelijke sportaccommodaties
  • Secretariaat sportraad
  • Beheer gemeentelijke sportaccommodaties: sporthal De Meander, turnzalen gemeentescholen (naschools gebruik), buitensportterreinen, zwemzone domein Ter Heide
  • Organisatie sportpromotie-initiatieven: sportkampen, sportdagen, initiatielessen, sportevenementen, sportacademie …
  • Ondersteuning sportpromotie-initiatieven: ondersteunen sportorganisaties van clubs en privé-personen, promotie en ondersteuning activiteiten provinciale sportdienst, BLOSO, SVS …
  • Subsidiedossiers sportclubs

U kunt er terecht voor:

  • Informatieloket: brochures en inzage in publicaties over sport, sportmogelijkheden in de gemeente, (sportclubs - accommodaties), sportactiviteitenkalender, sportraad, sportbeleidsplan, wandelbrochures en fietsroutes
  • Reservaties en inschrijvingen: reservaties sportterreinen en sportzalen, inschrijvingen sportpromotie-activiteiten
  • Aanvraag lokalensubsidies en jeugdsportsubsidies

 

 
Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be