A  A 
Share
SPORTRAAD

Advies- en inspraakorgaan

De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te bevorderen bij alle inwoners van de gemeente. De voornaamste taak bestaat in het verstrekken van advies aan de gemeentelijke overheid inzake diverse sportbeoefening en inzake de planning en uitbouw van sportinfrastructuur in onze gemeente.

Samenstelling

De sportraad is samengesteld uit een algemene vergadering, een raad van bestuur en een dagelijks bestuur. In de algemene vergadering is het de bedoeling dat er minimum één maal per jaar met alle actoren van het Rotselaarse sportlandschap wordt vergaderd over het Rotselaarse sportleven.
Wenst u actiever betrokken te worden bij het Rotselaarse sportleven vragen wij u toe te treden tot de raad van bestuur.
De raad van bestuur vergadert minimum vier keer per jaar, en bespreekt alle belangrijke dossiers wat betreft het Rotselaarse sportleven (bv.: beheer sportinfrastructuur, subsidiedossiers, sportpromotie, uitbouw nieuwe sportinfrastructuur,…).
Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, en penningmeester.

Een vereniging, organisatie, instelling of deskundige die lid van de sportraad wenst te worden, dient een aanvraag te richten aan de raad van bestuur van de sportraad. 
Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be