A  A 
Share
Reisvergoedingen

Je hebt recht op een terugbetaling van de reiskosten om te gaan stemmen op 25 mei in de volgende gevallen:

  • Je bent na 1 maart 2014 ingeschreven in onze gemeente en je hebt een oproepingsbrief ontvangen om in je vorige gemeente te gaan stemmen. 
  • Je bent loon- of weddetrekkende en je oefent een beroep uit in een ander land of in een andere gemeente dan waar je moet gaan stemmen.
  • Je bent een samenwonend gezinslid van de hierboven vermelde loon- of weddetrekkende.
  • Je bent student en je verblijft voor je studies in een andere gemeente dan waar je moet stemmen.
  • Je bent in behandeling in een verpleeg- of gezondheidsinrichting in een andere gemeente dan waar je moet stemmen.

Alleen binnenlandse trajecten komen in aanmerking voor terugbetaling. Je vult het formulier ‘Schuldvorderingverklaring - Reiskosten verkiezingen voor kiezers’ in en stuurt dit formulier met de bewijsstukken uiterlijk drie maanden na de dag van de verkiezingen, dus ten laatste op 25 juni 2014 naar Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Dienst Verkiezingen/Reiskosten, Park Atrium – Koloniënstraat 11 - 1000 BRUSSEL.

Het formulier voor de terugbetaling van reiskosten kun je kosteloos verkrijgen aan de snelbalie van het administratief centrum. Je kunt het ook rechtstreeks downloaden.

 
Administratief centrum
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Tel.: 016 61 63 11
Gratis: 0800 94 154
Fax: 016 61 63 93
E-mail: info at rotselaar.be