U bent hier

Aanpassingswerken Steenweg op Nieuwrode

Op 1 april starten er aanpassingswerken aan de Steenweg op Nieuwrode. De werken kaderen in het plan om de schoolomgeving van GBS Het Nest verkeersvriendelijker voor fietsers te maken. Vanaf 4 april is er een tijdelijke wegomlegging voor doorgaand verkeer.

Vrijdag 1 april start aannemer Alwin met aanpassingswerken in de Beninksstraat. De boordstenen ter hoogte van de zebrapaden worden er verlaagd. Ook de oversteekplaats in de Beninksstraat aan het Rodesevoetpad wordt aangepakt. De werken kaderen in het plan om de schoolomgeving van GBS Het Nest veiliger te maken voor stappende en fietsende kinderen.

De ingreep verhoogt naast de veiligheid ook het comfort voor kleine wieltjes (loopfietsen, steps, kleine fietsjes). Ook voor (groot)ouders met buggy's en mensen met een rollator of rolstoel wordt het gemakkelijker om over te steken. De gemeente wil actieve en duurzame verplaatsingen stimuleren. De financiële inspanning van de gemeente wordt aangevuld met subsidies van de Vlaamse overheid.

Naast de aanpassing van de boordstenen zijn er nog enkele andere ingrepen gepland: wegversmallingen aan de oversteekplaatsen op de Beninksstraat en Steenweg op Nieuwrode, de plaatsing van een snelheidsinformatiebord in de Beninksstraat, aanduiding van de schoolomgeving met wegmarkeringen, verlichting van het Kerkhofpad, verbetering van de fietspaden op de snelwegbruggen, …

Tijdelijk gesloten voor doorgaand verkeer vanaf 4 april

Sommige werken zijn ingrijpender dan andere voor de omgeving. Voor het uitvoeren van de boordsteenverlagingen heeft de aannemer een planning in functie van de schooluren en de  paasvakantie opgesteld. Om sneller en veiliger te werken, wordt de Steenweg op Nieuwrode tijdelijk afgesloten voor doorgaand verkeer vanaf maandag 4 april. Er is een wegomlegging voorzien via de Beninksstraat. Plaatselijk verkeer is wel mogelijk: alle woningen blijven steeds bereikbaar.

Op vrijdag 1 april starten reeds de voorbereidende werken, maar blijft de straat open voor alle verkeer. Het einde van de werken is voorzien op 9 april, afhankelijk van de weersomstandigheden.

Vertel het verder

Volg Rotselaar op Facebook en Twitter