U bent hier

Aansluiten demermeander nr. 23

Toelichting: Openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag aansluiten demermeander nr 23

De Vlaamse Waterweg nv, beheerder van de Demer, heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend om een aantal meanders terug aan te sluiten op de Demer. In Rotselaar willen ze ‘meander 23’ ,gelegen tussen de Demerstraat en de Demer, terug aansluiten. Het openbaar onderzoek van deze aanvraag loopt van 28 juni 2019 tot en met 27 juli 2019. De Vlaamse overheid beslist over dit dossier. De gemeente Rotselaar organiseert het openbaar onderzoek en geeft advies.

Sigmaplan Demervallei

De gemeenten in de Demervallei halen geregeld het nieuws met overstromingen. Tegelijk wordt de natuur in de vallei bedreigd door verdroging in de zomerperiode. Het Sigmaplan wil de watersnood voorgoed verleden tijd maken, de bijzondere Demernatuur in ere herstellen en de vallei promoveren tot recreatieve hotspot. De Vlaamse Waterweg nv heeft, in het kader van het Sigmaplan, hiervoor een lijst van concrete initiatieven voorzien.

Eén van de maatregelen zorgt ervoor dat de oorspronkelijke meanders terug worden aangesloten. Langs de Demer - van Diest tot Werchter - liggen tientallen oude meanders. Dit zijn natuurlijke bochten in de rivier, die in de loop der jaren zijn afgekoppeld. Meanders met stromend water zorgen in de zomer voor een hogere grondwaterstand in de omgeving en kunnen bij zware regenval het water bijkomend helpen opvangen.

Aansluiten meander 23

In eerste instantie wordt er gewerkt aan de meanders die goed bewaard zijn gebleven en makkelijk terug aangesloten kunnen worden. ‘Meander 23’ is eigendom van de Vlaamse Waterweg nv. Het aansluiten van deze meander heeft geen effect op de overstromingsgevoeligheid van de woningen in de Demervallei en kan dus uitgevoerd worden zonder extra beschermingsmaatregelen.

Er wordt terug water in de meander gelaten via een koker. Om de koker te bouwen, wordt de dijk lokaal afgegraven. In de Demer wordt een drempel voorzien waardoor er water in de meander stroomt. Het water stroomt vervolgens vanuit de meander terug in de Demer. Hiervoor wordt de bestaande dijk ter hoogte van deze uitlaat definitief afgegraven. Door deze ingreep wordt de onverharde Demerdijk onderbroken en omgeleid rond de meander. Tijdens werken zal de onverharde dijk (via brug Betekom) gebruikt worden voor het werfverkeer.

Openbaar Onderzoek

De Vlaamse overheid beslist uiteindelijk over deze aanvraag. De gemeente Rotselaar organiseert een een openbaar onderzoek en zal aan de Vlaamse overheid ook een advies bezorgen. Je kan terecht op de dienst Omgeving van de gemeente Rotselaar om heel het dossier in te kijken.

Tijdens het openbaar onderzoek kan je opmerkingen/standpunten/bezwaren formuleren. Dit kan digitaal via https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/ of via een brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Provinciebaan 20, 3110 Rotselaar.

Vertel het verder

Of volg Rotselaar op Twitter