U bent hier

Vakenstraat en Steenweg op Gelrode (Aquafin nv)

Ten vroegste midden 2019 start Aquafin met infrastructuurwerken om het afvalwater te zuiveren in de Vakenstraat een deel van de Steenweg op Gelrode (vanaf de Kerkhofstraat tot de Beukenlaan), de Kleistraat en de Vijverstraat.

Infrastructuurwerken door Aquafin (i.s.m. Infrax en de gemeente Rotselaar):

  • Een collector (verzamelriool) voor de opvang en transport van het vuile water
  • Aanleg van een nieuwe gracht en inbuizingen voor het transport van het niet vervuilde hemelwater (RWA)
  • Gemeentelijke gescheiden rioleringsstelsels
  • Snelheidsremmende maatregelen en fietspaden

Na de uitvoering van alle werken zal het afvalwater van meer dan 645 inwoners bijkomend verzameld en gezuiverd worden vooraleer het wordt geloosd in de Winge.

Stand van zaken

De Vlaamse overheid besliste op 1 maart 2019 om de omgevingsvergunning te verlenen voor de rioleringswerken in de Vakenstraat en Steenweg op Gelrode. De omgevingsvergunning legt de vergunningsplichtige werken vast. Het betreft enkel een beperkte ontbossing met de aanleg van een gracht op terreinen grenzend aan de Winge en de werfinrichting op een perceel in de Terheidelaan.

De aanleg van de wegenis wordt door de Vlaamse overheid als niet-vergunningsplichtig beschouwd en maakt dan ook geen deel uit van deze omgevingsvergunning. De definitieve weginrichting moet nog verder worden vastgelegd in uitvoeringsplannen. Op vraag van de gemeente is het studiebureau hiervoor een aantal bijkomende scenario’s aan het onderzoeken. Alle standpunten, opmerkingen en bezwaren van inwoners worden daarbij mee in overweging genomen. Zodra er meer duidelijkheid is over de definitieve weginrichting, informeren we de buurt hier verder over.

Infovergaderingen: presentaties