U bent hier

Vakenstraat en Steenweg op Gelrode (Aquafin nv)

Infrastructuurwerken door Aquafin (i.s.m. Fluvius en de gemeente Rotselaar):

  • Een collector (verzamelriool) voor de opvang en transport van het vuile water
  • Aanleg van een nieuwe gracht en inbuizingen voor het transport van het niet vervuilde hemelwater (RWA)
  • Gemeentelijke gescheiden rioleringsstelsels
  • Snelheidsremmende maatregelen en fietspaden

Na de uitvoering van alle werken zal het afvalwater van meer dan 645 inwoners bijkomend verzameld en gezuiverd worden vooraleer het wordt geloosd in de Winge. De projectzone omvat de Vakenstraat, een deel van de Steenweg op Gelrode (vanaf de Kerkhofstraat tot de Beukenlaan), de Kleistraat en de Vijverstraat.

Start van de werken

De start is voorzien na het zomerbouwverlof van 2021.

Infomomenten

  • Op 12 oktober 2017 en 27 november 2018 vond er een infovergadering plaats. De getoonde presentaties vind je onderaan deze pagina. 
  • Op 19 december 2019 werd er een infomarkt georganiseerd. Hierop werd aan de aanwezigen een infofiche overhandigd. Deze fiche vind je ook onderaan deze pagina.
  • Op 25 maart 2021 vond er een digitaal infomoment plaats voor de handelaars in de ruime omgeving van de werfzone. De getoonde presentatie vind je ook onderaan deze pagina.

Verdere planning

Van zodra er een eerste overleg geweest is met de aannemer en de nutsmaatschappijen (eind april 2021) zal er een communicatie naar de handelaars en bewoners gebeuren. Dit zal later dit voorjaar fysiek of digitaal of via een folder gebeuren. Naarmate de werken dichterbij komen zal er concretere info kunnen gegeven worden.

Presentaties en documenten: