U bent hier

Afschrift huwelijksakte

Wat?

Een huwelijksakte is een akte die wordt opgemaakt door een ambtenaar van de burgerlijke stand naar aanleiding van een huwelijk. Een afschrift van een huwelijksakte is een kopie van die akte. Je kan dat voor sommige formaliteiten nodig hebben.

Wie mag het aanvragen?

  • Akten ouder dan 100 jaar: iedereen
  • Akten tot 100 jaar oud: jijzelf, bloedverwanten in opgaande en dalende lijn, je echtgeno(o)t(e) of overlevende echtgeno(o)t(e), erfgenamen, je wettelijke vertegenwoordiger

Voorwaarde

Het huwelijk vond plaats in Rotselaar.

Hoe aanvragen?

  • Online aanvragen
  • Aan het loket van de dienst Burgerlijke Stand. Breng je identiteitskaart mee.
  • Schriftelijk of per mail  t.a.v. de dienst Burgerlijke Stand. Vermeld je rijksregisternummer.

Kostprijs?

Gratis.

Extra

Voor akten: iedereen die een wettelijk belang kan aantonen om je huwelijksakte te verkrijgen: notarissen, advocaten, andere openbare besturen of diensten, ... kunnen jouw huwelijksakte aanvragen. Zij doen dit schriftelijk of via mail, met vermelding van de reden.