U bent hier

Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Rotselaar

Samenstelling Autonoom Gemeentebedrijf

Leden en contactgegevens.

Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Rotselaar

Het autonoom gemeentebedrijf (AGB) is een extern verzelfstandigde entiteit (met een eigen rechtspersoonlijkheid), opgericht door de gemeente.

Besluitenlijst AGB

Wat doet het AGB?

 • Exploitatie en beheer van bepaalde infrastructuur (in opdracht van de gemeente)

  • Sportinfrastructuur Ter Heide (in concessie gegeven aan Sportoase)
  • Recreatiedomein de Plas
  • Bezoekerscentrum van de Hagelandse Wijn
  • Cultuurhuis ‘de Jack-Op’ en Belevingscentrum Rock Werchter X
  • Administratief Centrum
  • Vrijetijdscentrum ‘de Mena’
 • Exploitatie van het randgebeuren van de festivals van Rock Werchter, nl. de parkings, campings en gelegenheidsstanden
 • Uitvoering van het vrijetijdsbeleid van de gemeente

Samenstelling en werking

Raad van bestuur

 • Bevoegd voor algemeen bestuur AGB
 • Specifieke bevoegdheden:
  • de vaststelling van tariefreglementen
  • beslissingen over participaties
  • de vaststelling van het reglement van inwendige orde van de raad van bestuur
  • de vaststelling van het statuut van het personeel en van het syndicaal statuut
  • het afsluiten van beheersovereenkomsten
  • het vaststellen van het budget, de jaarrekening, het ondernemingsplan en het activiteitenverslag
 • Wordt samengesteld door de gemeenteraad, maar bestaat niet noodzakelijk uit gemeenteraadsleden
 • Bij elke nieuwe aanstelling van de gemeenteraad volgt er een volledige vernieuwing van de raad van bestuur

Directiecomité

 • Bevoegd met het dagelijks bestuur van het AGB
 • De leden van het directiecomité worden benoemd door de raad van bestuur
 • Verantwoordelijk (bij delegatie) voor de bevoegdheden van het AGB met uitzondering van de specifieke bevoegdheden van de raad van bestuur

Vergaderingen

De raad van bestuur vergadert een vijftal keer per jaar, het directiecomité om de vier à zes weken. De vergaderingen zijn niet openbaar.