U bent hier

Belangrijke vernieuwingswerken in Rotselaar

Het lokaal bestuur van Rotselaar investeert fors in goed uitgeruste en verkeersveilige wegen voor alle weggebruikers en tegelijk in leefbare buurten. Dit najaar starten enkele belangrijke vernieuwingswerken.

De gemeente Rotselaar werkt aan goed uitgeruste en verkeersveilige wegen, fietspaden en voetpaden en de uitbouw van het trage wegennetwerk. Daarnaast is het belangrijk dat de bestaande weginfrastructuur goed wordt onderhouden voor veilige en comfortabele verplaatsingen.

Recent werd de aannemer aangesteld voor een groot aantal onderhoudswerken, die tussen augustus en december 2021 worden uitgevoerd. Voor de start van de asfaltering, krijgt elke buurtbewoner een brief met meer concrete informatie over de werkzaamheden.

Het gemeentebestuur investeert dit jaar maar liefst 300.000 euro voor de realisatie van verschillende vernieuwings- en onderhoudswerken. Zo werken we heel concreet aan leefbare en veilige buurten.

Dit najaar worden volgende onderstaande grote vernieuwingswerken uitgevoerd:

Bessenlaan Rotselaar Heikant
Vernieuwing van de rijbaan met asfalt op een aantal afgesleten delen van de weg, directe omgeving kruispunt Hertshaag.

Walstraat Werchter
Vernieuwing van de weginfrastructuur, in het deel tussen Demerbroekstraat en Werchterplein. Hier wordt de volledige rijweg vernieuwd, van fundering tot toplaag asfalt, komen er nieuwe weggoten en bijkomende waterkolken.

Beninksstraat Wezemaal
Vernieuwing van de rijbaan met een nieuwe toplaag asfalt in het deel tussen de kapel aan de Weg Beneden de Wijngaard en de bocht net vóór de brug over de E314.

Fietspaden op bruggen E314

Verder loopt er momenteel ook een aanbestedingsprocedure voor het verbeteren van de fietspaden op de bruggen over de E314, zowel Beninksstraat als Steenweg op Nieuwrode.

Hier worden ook dit najaar nog verbeteringswerken uitgevoerd.

Steenweg op Nieuwrode:

  • Verbreden van de bestaande fietspaden waarbij ook voorzien wordt in een nieuwe fietsvriendelijke overlaging

Beninksstraat:

  • Deze fietspaden zijn voldoende breed. Hier wordt de bestaande afgebrokkelde toplaag verwijderd en vervangen door een fietsvriendelijke overlaging.

Vertel het verder

Volg Rotselaar op Facebook en Twitter