U bent hier

Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant ter inzage

Provincie Vlaams-Brabant werkt een nieuwe visie uit op de ontwikkeling van wonen, werken en leven in onze provincie.  Ze heeft daarover een eerste ontwerp gemaakt van het ruimtelijk beleid voor de komende jaren.

Laat weten wat jij ervan vind

Je kunt je mening kwijt tijdens de publieke raadpleging die loopt van 1 december 2019 tot en met 14 februari 2020.

Via de provincie

Hiervoor surf je naar www.ruimtevoorvlaamsbrabant.be (Denk eraan om ook steeds een kopie van je bemerkingen te bezorgen aan de gemeente Rotselaar, op die manier kan de gemeente de bemerkingen van haar inwoners meenemen in haar gemeentelijk advies)

Via de Gemeente Rotselaar

Het beleidsplan ligt tijdens de periode van de publieke raadpleging ter inzage op de dienst Omgeving. Je kunt je bemerkingen schriftelijk doorgeven:

  • Per brief, gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Provinciebaan 20, 3110 Rotselaar
  • Per e-mail via omgeving@rotselaar.be met als onderwerp ‘Inspraak beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant’

Startmoment Provinciehuis

Op woensdag 4 december vanaf 14u vindt er in het Provinciehuis (Provincieplein 1) in Leuven een startmoment plaats. Je krijgt dan meer toelichting bij het plan.

Vertel het verder

Volg Rotselaar op Facebook en Twitter