Busreis - Bezoek aan Het Zwin en de Zwinduinen te Knokke Heist

Begeleide uitstap of rondleiding
Activiteit afbeelding: 

Van oorsprong is dit een oude zeearm van de Noordzee en in de middeleeuwen een vaarverbinding met Brugge, Damme en Sluis. Het Zwin is een van onze oudste, maar ook nieuwste reservaten. In 1939 werd het een beschermd landschap en in 1952 werd het door graaf Léon Lippens ingesteld als een van de eerste natuurgebieden, later ook Europees beschermd als Natura 2000-gebied, habitat- en vogelrichtlijngebied. Toch werd het ook gedurende een aantal jaren scheef bekeken met zijn vogelkooien met beschermde vogelsoorten in gevangenschap. Tot 2006 werd het beheerd door de Compagnie Het Zoute. Daarna nam de Vlaamse Gemeenschap het 155 ha grote natuurgebied over. Het bijbehorende vogelpark werd overgenomen door de Provincie West-Vlaanderen.
Het vogelpark verdween en er kwam een nieuw bezoekerscentrum en enkele observatiepunten.
Er werden 120 ha van de aansluitende Willem-Leopoldspolder toegevoegd. Samen met het Nederlands gedeelte van Het Zwin en de daarnaast liggende Zwinduinen en – polders is het natuurgebied nu ondertussen 770 ha groot. De internationale dijk rondom Het Zwin werd verlegd. Nieuwe broedeilanden werden aangelegd.

Deze daguitstap starten we in Cadzand Bad (Zeeuws-Vlaanderen), waar we over de nieuw aangelegde dijk, een prachtige wandeling maken richting het bezoekerscentrum van Het Zwin Natuur Park. Onderweg zullen we tijdens het opkomende tij heel wat vogels te zien krijgen die op de verhoogde eilanden komen rusten. ’s Middags picknick aan het bezoekerscentrum van Het Zwin Natuur Park. In de namiddag maken we een wandeling door de Zwinduinen richting het Noordzeestrand.

Het Zwin voert nu de titel van internationale Luchthaven voor vogels. Jaarrond is het een eldorado voor vogelaars met zijn vele broedvogels, doortrekkers en overwinteraars. Vorig jaar in zelfde periode werden o.a. volgende soorten genoteerd: Bergeend, Steenloper, Zilverplevier, Scholekster, Groenpootruiter, Wulp, Tureluur, Zwarte Ruiter, Kluut, Grutto, Sprinkhaanzanger, Boompieper, Tapuit, Paapje, Kleine Zilverreiger, Lepelaar, Zwartkopmeeuw. Toevaltreffers als Beflijster en Purperreiger zijn ook mogelijk.

Afspraak: Rotselaar, parking bij rondpunt Aarschotsesteenweg / Steenweg op Holsbeek om 7 u. – Leuven, carpoolparking Herent E314 bij Mechelsesteenweg 7.15 u. Terug omstreeks 20 u.
Inschrijven door storten van 30 euro op rekening BE72 3300 1162 6516 van de Vogelwerkgroep met vermelding ‘Het Zwin + opstapplaats’. Graag vóór 15 april.
Info: Jan Wellekens, tel. 0479 799 367.

Wanneer (alle data): 
30 apr 2023 van 07:00 tot 20:00
Waar: 
parking bij rondpunt Aarschotsesteenweg / Steenweg op Holsbeek om 7 u. – Leuven, carpoolparking Herent E314 bij Mechelsesteenweg 7.15 u.
Steenweg op Holsbeek 4
Rotselaar 3110
Wegbeschrijving
Organisator: 
Vogelwerkgroep Oost-Brabant

Vertel het verder