Bustocht Ganzengebieden Uitkerkse Polders

Begeleide uitstap of rondleiding
Activiteit afbeelding: 

Voor de laatste dagtocht van het jaar trekken we naar de West-Vlaamse polders. In de driehoek tussen Damme, Heist en Blankenberge overwinteren duizenden ganzen, vooral Kolgans en Kleine Rietgans. Van deze laatste overwinteren hier tot 90 % van de wereldpopulatie. We bezoeken dit gebied o.l.v. Wim Jans, bioloog en vogelkenner.
Eerst een korte stop in het bezoekerscentrum ‘De Groenwaecke’. Daarna trekken we de Uitkerkse Polders in. Dit weidevogelreservaat is een authentieke kustpolder met een oppervlakte van 1400 ha. De vele sloten en veedrinkpoelen vormen een aantrekkingskracht op de duizenden ganzen (o.a. Grauwe Gans, Kleine Rietgans, Brandgans, Kolgans …) die hier neerstrijken. Maar ook steltlopers (Wulp, Kemphaan, Grutto, Tureluur, Kluut, Witgatje, …), veel eendensoorten en roofvogels zoals Blauwe Kiekendief, Slechtvalk, Ransuil en Velduil zijn hier aanwezig.

Voor de middaglunch keren we weer naar de Groenwaecke. In de namiddag trekken we naar Heist. Volgens de aanwezige vogels maken we een keuze uit volgende gebieden: Kleiputten, Sashul of Baai van Heist en daarna de Zwinomgeving.
Kleiputten van Heist: “Natuur- en buffergebied” bestaande uit ondiepe en met riet begroeide plaatsen, met een oppervlakte van 36 ha, verdeeld in 2 delen door de spoorwegverbinding Heist-Brugge. Al in de Middeleeuwen werd er turf en klei ontgonnen, vandaar de naam. Dit gebied is een ware aantrekkingspool voor kust- als weidevogels in de broedperiode zowel als een rust- en overwinteringsplaats.

Sashul: Eind de jaren 1970 werden de weiden opgehoogd (meer dan 5 meter) met gebroken kalksteenpuin. Slechts 14 ha werden natuurgebied. Hier krijgen we de kans om zangvogels (o.a. Koperwiek en Kramsvogel) waar te nemen. Elke winter is de Bladkoning hier ook present.

Baai van Heist: Uniek is hier de vegetatieontwikkeling op het strand als gevolg van de aanleg van de oostelijke strekdam van de Zeebrugse haven (1977-1985). Dit is het leefgebied van Graspieper, Patrijs, Bonte Strandloper, Zilverplevier, Rotgans, Drieteenstrandloper, Strandleeuwerik, Tureluur, Scholekster … Op zee is er kans op Eidereend en Middelste Zaagbek.

 

Vertrek: Rotselaar, parking bij rondpunt Aarschotsesteenweg/Steenweg op Holsbeek om 6.40 u. – Leuven, parking Carpool Herent E314 bij Mechelsesteenweg 7 u. Terug omstreeks 20.30 u.
Inschrijven door storten van 29 euro op rekening IBAN: BE72 3300 1162 6516 van de Vogelwerkgroep met vermelding ‘Uitkerkse Polder + opstapplaats’.
Inschrijven graag voor 1 december. Voorzie picknick.
Info: Marcel Jonckers 0497 447 233.

Wanneer (alle data): 
16 dec 2023 van 06:40 tot 20:30
Waar: 
Zie https://www.facebook.com/natuurpuntrotselaar of mail naar ian.steves@hotmail.com
Aarschotsesteenweg
Rotselaar 3110
Wegbeschrijving
Organisator: 
Vogelwerkgroep Oost-Brabant

Vertel het verder