U bent hier

Eektstraat wordt eenrichting

De verkeerssituatie in de Eektstraat wijzigt vanaf 15 april 2019. Het gedeelte tussen de AD Delhaize en het kruispunt met de Vleugtweg wordt vanaf dan eenrichting van de Vleugtweg naar AD Delhaize. Deze regel geldt enkel voor autoverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen nog steeds in beide richtingen rijden.

Melding van onveilige verkeerssituaties

Tal van meldingen over onveilige verkeerssituaties in de Eektstraat, vroegen om een evaluatie van de huidige verkeersinrichting. In de Eektstraat zijn geen voet- en fietspaden aanwezig, bovendien wordt er veel op de weg en in de berm geparkeerd langs beide zijden van de baan. Dat maakte het voor fietsers en voetgangers geen veilige straat om zich door te begeven. Daarom voert de gemeente een proefopstelling in.

Proefopstelling

De proefopstelling start op maandag 15 april 2019 en eindigt op 15 januari 2020. Tijdens deze periode wordt de Eektstraat eenrichting voor autoverkeer, startend aan het kruispunt met de Vleugtweg tot aan de AD Delhaize. Fietsers en voetgangers kunnen zich nog steeds in beide richtingen begeven. 
Na de proefperiode volgt een evaluatie. De resultaten bepalen mee de opmaak van een definitief plan voor een nieuwe weginrichting.

Parkeren

Het eenrichtingsgedeelte van de Eektstraat krijgt aangeduide parkeerplaatsen langsheen één zijde van de weg. Deze zijn herkenbaar aan de wegmarkeringen. Deze ingreep moet zorgen voor extra duidelijkheid en overzichtelijkheid van de verkeerssituatie voor het doorkomend verkeer.

Vertel het verder

Volg Rotselaar op Facebook en Twitter