Een visie op monumenten, landschappen en archeologie in Haacht, Holsbeek, Keerbergen, Rotselaar en Tremelo

Lezing of congres
Activiteit afbeelding: 
Interessante duolezing door Tim Van der Beken (coördinator, consulent archeologie en landschappelijk erfgoed) en Joachim Piens (consulent bouwkundig en landschappelijk erfgoed) bij WinAr. IOED WinAr is de intergemeentelijke dienst voor onroerend erfgoed waar men terecht kan met alle vragen over archeologie en bouwkundig én landschappelijk erfgoed van Bekkevoort, Haacht, Holsbeek, Keerbergen, Rotselaar en Tremelo.

De lezing begint stipt om 20.00 u en duurt tot 21.30 u. Tap tot 23.00 u.

Reserveren is noodzakelijk en kan tot uiterlijk 12 februari 2023 per e-mail (info@hagok.be). Gelieve in je reservatiemail te vermelden : 'je naam, je mailadres en 'duolezing 15 feb.'. Stort vervolgens je deelnamebedrag op rek. IBAN BE69 9731 1938 2378 van HAGOK vzw, en vermeld ook daar je 'naam, mailadres en 'duolezing 15 feb.' als mededeling.
Wanneer (alle data): 
15 feb 2023 van 00:00 tot 23:59
Waar: 
GC Den Breughel
Wespelaarsesteenweg 85
Haacht 3150
Wegbeschrijving
Prijs:
€10
HAGOK-leden: 5 EUR
Organisator: 
HAGOK vzw p.a. GC Den Breughel

Vertel het verder