Fietssnelwegen

Een fietssnelweg is een mobiliteitsoplossing voor vlot woon-werkverkeer met de fiets. Een fietssnelweg vormt de ruggengraat van het bovenlokale fietsnetwerk en biedt een kwaliteitsvolle fietsverbinding tussen steden, woongebieden en belangrijke tewerkstellingsplekken.

In de praktijk zijn fietssnelwegen een aaneensluiting van verschillende types infrastructuur waarvan zowel het juridisch statuut als de verkeerstechnische vormgeving kunnen verschillen. Jaagpaden, wegen voorbehouden voor landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers en ruiters, fietsstraten en (tweerichtings)fietspaden, woonstraten (gemengd verkeer), … kunnen onderdeel uitmaken van een fietssnelweg.

Een fietssnelweg mag je dus niet bekijken als een plaats met een wettelijk statuut uit de wegcode. De fietssnelweg is te bekijken als een route, meestal tussen steden, die gebruik maakt van de lokale infrastructuur, liefst aangelegd voor dit doel, met een wegcode afhankelijk van de lokale infrastructuur en bebording.

Hoe gaat dat in de praktijk?

Als je, bijvoorbeeld, fietst op de fietssnelweg tussen de Adbijdlaan en Pad onder 't spoor, bestaat er een kans dat je een auto of ander motorvoertuig tegenkomt. Dat komt omdat deze specifieke weg bestemd is voor voetgangers, fietsers, bestuurders van speedpedelecs, ruiters en langsbouwvoertuigen. Een auto mag er rijden als de bestemming van dat voertuig een specifiek perceel langs deze weg is. Voetgangers maken er een mooie wandeling. Je probeert elkaar niet te hinderen en respect te tonen naar de andere gebruikers van het gedeelte. Met een hoffelijke houding en een passende snelheid blijft de route, ongeacht welk voertuig je bestuurd, veilig voor alle gebruikers.

Meer weten over fietssnelwegen?

Alle informatie is te vinden op www.fietssnelwegen.be. De fietssnelweg die door Rotselaar loopt, heet F25 en loopt tussen Leuven en Aarschot: https://fietssnelwegen.be/f25.