U bent hier

Hoogland, Kleine Molenweg en Hermansstraat

Er wordt nieuwe, gescheiden riolering en een nieuwe wegenis aangelegd in Hoogland, de Kleine Molenweg en de Hermansstraat.

De vernieuwingen

Voor het afvalwater wordt nieuwe riolering aangelegd. De bestaande riolering wordt, waar mogelijk, behouden als regenwaterafvoer (RWA). Als buffer voor het overtollige regenwater worden ook extra grachten aangelegd.

Het wegdek krijg een nieuwe asfaltverharding. De kruispunten van de Hermansstraat en de Kleine Molenweg met Hoogland worden lichtjes verhoogd om deze te accentueren en in de straat komen verschillende rijbaankussens om het verkeer af te remmen.

De huidige rijbaanbreedte blijft behouden. Aan beide zijden van de weg komt er een strook met grasbetontegels zodat bestuurders mekaar gemakkelijk kunnen kruisen zonder de bermen te beschadigen.

Duur en planning van de werken

De rioleringswerken starten op 1 augustus 2017 en eindigen eind april 2018 (rekening houdend met de weersomstandigheden).

Planning nutsmaatschappijen:

  • Start fase 1 op 25 april 2017: van Hamstraat tot Leybos
  • Start fase 2 begin juli 2017: van Hamstraat tot Kleine Molenweg
  • Start fase 3 begin oktober 2017: van Kleine Molenweg tot Nieuwe baan

Rechtstreekse contactpersonen bij specifieke vragen of problemen betreffende de werf

Firma Sterckx Wegenbouw

Pieter Van den Eynde - pieter.vandeneynde@apk.be
Joren Verheyen (dagelijks aanwezig op de werf) - joren.verheyen@apk.be
014 85 29 49
info@apk.be

Groep Infrabo

Tim Van Mechelen
014 58 50 05

Infrax

Steven Ferson
Infolijn: 078 35 30 20
Storingslijn: 078 35 34 33
www.infrax.be