U bent hier

Nieuw Klimaatactieplan voor Rotselaar: samen voor een duurzame toekomst

Willen we onze planeet leefbaar houden, dan is het nú de hoogste tijd voor actie. Daarom maakt het gemeentebestuur van Rotselaar werk van een Klimaatactieplan 2021-2030. In dit plan wil de gemeente concrete acties opnemen om de CO2-uitstoot op haar grondgebied tegen 2030 met minstens 40% te verminderen én om de effecten van de klimaatverandering, zoals hitte, droogte en wateroverlast op te vangen. Het gemeentebestuur wil alle actoren binnen de gemeente betrekken bij de opmaak van dit plan. Het roept daarom iedereen op zijn stem te laten horen en mee te schrijven aan een klimaatvriendelijk toekomstverhaal. In de zomer van 2021 moet het nieuwe plan klaar zijn.

De doelstelling van de gemeente is niet niks: een vermindering van 40% CO2-uitstoot tegen 2030. In Rotselaar zijn de particuliere woningen goed voor meer dan een derde van de CO2-uitstoot en het particulier en commercieel transport nog eens voor meer dan 25% procent. Alleen door samen actie te ondernemen, kunnen we het verschil maken.

Participatietraject met de inwoners

De opmaak van het Klimaatactieplan 2021-2030 verloopt in verschillende fases. In een eerste fase doet de gemeente een oproep aan al haar inwoners om hun ideeën te delen voor een beter klimaat. Dit kan via een postkaart of via het online burgerparticipatieplatform van de gemeente. Om de postkaarten te verzamelen, werkt de gemeente samen met haar buurtcomités. Een hele groep geëngageerde inwoners stelt zijn brievenbus tijdelijk ter beschikking als klimaatbrievenbus.Op 23 november gaat er ook een Online Klimaatcafé door waar inwoners in dialoog kunnen gaan met mekaar.

In een tweede fase in december, brengt de gemeente vervolgens de ideeën in kaart en neemt ze mee naar het verdere ontwerp van het Klimaatactieplan (fase 3), dat in samenwerking met de provincie wordt opgemaakt. Ook in die derde fase staat participatie centraal. Heel dit traject moet leiden tot een haalbaar en ambitieus Klimaatactieplan tegen de zomer van 2021.

Van zodra het Klimaatactieplan er is, gaan de gemeente er uiteraard mee aan de slag en ook dit samen met onze inwoners. Het verzamelen van ideeën is dus nog maar het begin van een sterke samenwerking voor een duurzame toekomst voor Rotselaar.

Het belang van adviesraden

Een belangrijke rol is weggelegd voor de Milieuadviesraad. Het gemeentebestuur rekent op hun betrokkenheid en kennis om het hele proces mee vorm te geven. Maar ook de andere adviesraden wilt de gemeente actief betrekken. Zo loopt participatie en betrokkenheid als een rode draad doorheen het hele project.  

Heb jij dromen, concrete suggesties of realistische en haalbare ideeën die het Klimaatactieplan richting kunnen geven?

Deel dan hier jouw idee

Het verzamelen van de ideeën loopt t.e.m. 30 november 2020. Het volledige proces kun je volgen op https://maakjebuurtmee.rotselaar.be

Vertel het verder

Volg Rotselaar op Facebook en Twitter