U bent hier

Rotselaar doet mee met ‘Maai Mei Niet’

Gemeente Rotselaar doet mee met ‘Maai Mei Niet’ en stelt een lijst van meer dan dertig locaties op waar deze maand niet of anders gemaaid wordt. Er wordt ook een nieuw ecologisch bermbeheer toegepast. De acties geven de biodiversiteit in Rotselaar een echte boost.

Grasmaaien zorgt voor minder bloemen en op die manier voor minder nectarsuiker in je gazon: cruciaal voedsel voor bijen, hommels en vlinders. Bijen vervullen een uiterst belangrijke functie als bestuiver van landbouwgewassen, fruitteelten en wilde planten, maar ze hebben het steeds moeilijker om te overleven. Door het gras niet of creatief te maaien, zorgen we voor meer bloemen en meer insecten die de ecosystemen bevorderen.

Het goede voorbeeld

De groendienst van Rotselaar wil de biodiversiteit beschermen door niet, later of gefaseerd te maaien. Gefaseerd maaien houdt in dat bloemenzones gevrijwaard worden en dat deel van de zone op een ander moment wordt gemaaid.

Er is bijzondere aandacht voor bermen, zones waar bijen- of insectenhotels staan en plaatsen waar geen activiteiten plaatsvinden. Er werd een lijst met meer dan dertig locaties opgesteld waar niet gemaaid wordt in het kader van ‘Maai Mei Niet’. Die zones worden aangeduid met bordjes.

Rotselaar is bovendien een bijvriendelijke gemeente en doet er alles aan om de nuttige beestjes een handje te helpen. De voorbije jaren werden er acht nieuwe bijenhotels voor solitaire bijen geplaatst en bijvriendelijk openbaar groen aangeplant. Al de acties passen in het klimaatactieplan en het biodiversiteitscharter dat Rotselaar ondertekende.

Ecologisch bermbeheer

Een nieuw ecologisch bermbeheerplan, waarbij minder en later gemaaid wordt, moet het behoud van fauna en flora bevorderen. Het lokaal bestuur legt hiervoor strengere regels op voor de maaihoogte, maaibreedte en het aantal maaibeurten.

Als er toch gemaaid wordt, gebeurt dat vooral in functie van de veiligheid en het comfort van fietsers. Vroeger werd heel de deelgemeente Werchter al gemaaid omwille van de festivals, nu is dat alleen een beperkte breedte van 0,5 meter berm om alle verkeersborden en signalisatie goed zichtbaar te plaatsen.

Gratis bloemenzaad

Ook jij kunt helpen door planten, bloemen en insecten in de tuin te laten opleven. Registreer je actie via www.maaimeiniet.be. Samen maken we het verschil, want minstens 10 procent van Vlaanderen bestaat uit tuin. Elke tuin, klein of groot, kan ook een stukje natuur zijn en dus een cruciale bijdrage leveren aan ons milieu.

Aan het onthaal van het administratief centrum in Rotselaar en in het Lokaal Dienstencentrum in Werchter kunnen inwoners gratis een zakje bloemenzaad afhalen. Rotselaar verdeelt zo maar liefst 750 zakjes bloemenzaad. Hiermee kan een zone tot 40 m² bezaaid worden met stuifmeelrijke bloemen, die bijen aan voedsel helpen.

Vertel het verder

Volg Rotselaar op Facebook en Twitter