U bent hier

Ontwerpvisie woonzoneringsplan

In het woongebied van de gemeente Rotselaar spelen vandaag tal van uitdagingen. Daarom werkt Rotselaar aan een woonzoneringsplan met de focus op een duurzaam ruimtelijk beleid rond de kernen en het vrijwaren van de open ruimte.

De gemeente heeft ervoor gekozen om in het kader van het ruimtelijke structuurplan en haar meerjarenplan, een woonzoneringsplan als instrument in te zetten. Het woonzoneringsplan is een beleidsdocument waarin voor de verschillende woongebieden de ‘beleidsmatig gewenste ontwikkelingen’ (BGO’s) worden vastgelegd.

Het woonzoneringsplan wordt opgemaakt om tot een gebiedsgerichte differentiatie van de woongebieden te komen. In het document worden de voorschriften van het gewestplan verfijnd en afgestemd op het specifieke karakter van de verschillende woonomgevingen van Rotselaar.

Ontwerpvisie

Een eerste ontwerpvisie werd gemaakt. Die ontwerpvisie van het BGO woonzoneringsplan ligt ook ter inzage in het administratief centrum.

De gemeente Rotselaar organiseert over de ontwerpvisie ook een infomarkt op 11 oktober 2022 van 14.00 tot 21.00 uur in de Jack-Op (Amerstraat 1, 3118 Werchter), waarop je welkom bent.

Indien je bijkomend nog vragen hebt over de ontwerpvisie, kun je een afspraak maken met de dienst Omgeving.

Maak een afspraak

Reageer op ontwerpvisie

Je kunt tot 14 oktober 2022 reageren op de ontwerpvisie door te mailen naar omgeving@rotselaar.be of schriftelijk jouw reactie te bezorgen aan de Dienst Omgeving (Provinciebaan 20, 3110 Rotselaar).

Lees hier de ontwerpvisie van het woonzoneringsplan digitaal.

Vertel het verder

Volg Rotselaar op Facebook en Twitter