U bent hier

Openbaar onderzoek: aanleg spitsstrook E314 Wilsele-Aarschot

Het Agentschap Wegen en Verkeer doet een aanvraag voor de aanleg van een spitsstrook op E314 tussen Wilsele en Aarschot.

De volledige aanvraag ligt van 10 maart 2018 tot en met 1 april 2018 ter inzage in het administratief centrum (Provinciebaan 20, 3110 Rotselaar) op de dienst omgeving. Je kunt het dossier inkijken tijdens de openingsuren: ma 9-12 u. en 17-20 u., di 9-12 u., woe 14-17 u., do 9-12 u., vrij 9-12 u. Voor inzage heb je geen afspraak nodig.

Gedurende de periode van inzage kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan digitaal via het omgevingsloket: of per brief (T.a.v. het college van burgemeester en schepenen, Administratief centrum, Provinciebaan 20, 3110 Rotselaar met vermelding van het omgevingsloket nr. OMV_2018001610).