U bent hier

Openbaar onderzoek Erfgoedinventarisatie Werchter - ontwerpplan

De gemeente Rotselaar vindt het behoud van onroerend erfgoed belangrijk. Daarom heeft onroerend erfgoeddienst WinAr, in opdracht van de gemeente Rotselaar, een inventarisatie van de meest beeldbepalende en waardevolle gebouwen in Werchter opgemaakt. 

De gebouwen in deze inventarisatie zijn ingedeeld in categorieën van 'bovenlokaal erfgoed' over 'erfgoed met lokale waarde' tot 'erfgoed met ondersteunende waarde'. Voor elk van deze categorieën werden een aantal uitgangspunten en basisregels geformuleerd over hoe er best met deze gebouwen wordt omgegaan bij toekomstige stedenbouwkundige ontwikkelingen. Toekomstige verbouwing, vergroting of nieuwbouw kan nog steeds maar met respect voor het huidig gebouw en diens erfgoedwaarden.

Ontwerpplan

Het betreft een ontwerpplan dat nog niet definitief is goedgekeurd. Van 15 november 2019 tot en met 15 december 2019 kun je opmerkingen, suggesties of bezwaren bezorgen aan College van burgemeester en Schepenen. Dit kan schriftelijk per brief (Provinciebaan 20 – 3110 Rotselaar) of via e-mail naar winar@rotselaar.be.

Ga naar het ontwerpplan

Indien gewenst kun je een persoonlijke afspraak maken met de onroerend erfgoeddienst WinAr. De medewerkers kunnen je omtrent dit dossier desgewenst persoonlijk informeren en bijstaan tijdens een persoonlijke ontmoeting in het administratief centrum of bij je thuis. 

Vertel het verder

Volg Rotselaar op Facebook en Twitter