U bent hier

Openbaar onderzoek: herziening gemeentelijke stedenbouwkundige verordening woonparken

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Rotselaar brengt ter kennis, overeenkomstig artikel 2.3.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, dat er een openbaar onderzoek loopt van 11 februari 2020 tot en met 11 maart 2020 over de herziening van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening woonparken.

Het dossier ligt ter inzage in het administratief centrum (dienst omgeving) tijdens de openingsuren, zijnde maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 uur tot 12 uur, op maandag van 17 uur tot 20 uur en op woensdag van 14 uur tot 17 uur, of kun je hier bekijken:

Herziening stedenbouwkundige verordening woonparken

Opmerkingen of bezwaren kun je per aangetekend schrijven richten aan gemeente Rotselaar, Provinciebaan 20, 3110 Rotselaar of bezorgen aan het onthaal tegen ontvangstbewijs en dit t.e.m. 11 maart.

Vertel het verder

Volg Rotselaar op Facebook en Twitter