U bent hier

Openbaar onderzoek ontwerp van wijziging van het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval

De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat door de OVAM een aanpassing van het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval wordt voorgesteld aan de Vlaamse Regering.

De teksten uit het plan die een wijziging ondergaan liggen gedurende de periode van 14-01-2019 tot en met 13-02-2019 ter inzage van het publiek bij de dienst Omgeving, Provinciebaan 20 te 3110 Rotselaar tijdens de openingsuren van het gemeentehuis of zijn te raadplegen op de website van OVAM

Tijdens deze periode kan iedereen bezwaren of opmerkingen op dit ontwerp van wijziging van het Uitvoeringsplan bezorgen op plan@ovam.be of per post naar OVAM, wijziging van het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, Stationsstraat 110 te 2800 MECHELEN.

 

Vertel het verder

Omgeving

Provinciebaan 20
3110 Rotselaar
Telefoon: 
016 61 63 44
E-mailadres: 
omgeving@rotselaar.be

De dienst omgeving werkt op afspraak. Afspraken vinden plaats op maandag tussen 17 en 20 uur. Een afspraak duurt ongeveer 30 minuten. 

Ben je niet zeker of je een afspraak nodig hebt? Is je vraag snel telefonisch te behandelen? Neem dan even telefonisch contact op tijdens de openingsuren van het administratief centrum (behalve op maandag tussen 17 en 20 uur).

Afspraak maken?

Dit kan telefonisch via 016 61 63 44 tijdens de openingsuren van het administratief centrum (behalve op maandag tussen 17 en 20 uur) of via het bovenstaand e-mailadres met vermelding van naam, adres/locatie, onderwerp en telefoonnummer.

Inzage openbaar onderzoek

Voor de inzage van openbare onderzoeken moet je geen afspraak maken. Hiervoor is de dienst vrij toegankelijk tijdens de openingsuren van het administratief centrum. Gelieve je wel altijd eerst even aan te melden aan het onthaal op de benedenverdieping.

Of volg Rotselaar op Twitter