U bent hier

Openbaar onderzoek rooilijn- en onteigeningsplan tussen Duitsveldbaan en 'Onder 't spoor'

Het college van burgemeester en schepenen deelt mee dat de gemeenteraad in zitting van 17 december 2018 de beslissing heeft genomen tot de voorlopige vaststelling van het rooilijn- en onteigeningsplan tussen de Duitsveldbaan en trage weg ‘Onder ’t spoor’ en daartoe de vereiste onroerende goederen, eventueel door onteigening wegens openbaar nut, zal verwerven.

Het dossier ligt ter inzage van 11 januari 2019 t.e.m. 9 februari 2019 in het gemeentehuis te Rotselaar, Provinciebaan 20 en dit tijdens de openingsuren.

Opmerkingen en bezwaren dienen uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek per aangetekend schrijven te worden overgemaakt aan de gemeente Rotselaar, Provinciebaan 20 te 3110 Rotselaar of daar te worden afgegeven tegen ontvangstbewijs.

 

Vertel het verder

Of volg Rotselaar op Twitter